16.5.2018. Autor: Željko Marušić

ACI: AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

Krovni talijanski autoklub utemeljen je 1905., a torinski 1889.


Enciklopedija 13: ACI - Automobile Club d’Italia, talijanski autoklub, utemeljen 1889. u Torinu, kao Automobile Club di Torino, koji je 1904. preimenovan u Unione Automobilistica Italiana. Nakon što su uskoro utemeljeni autoklubovi u Firenzi, Genovi i još jedan u Milanu, 1905. je utemeljen krovni talijanski autoklub Automobile Club d’Italia. Sredinom 20-ih preimenovan je u Reale Automobile Club d'Italia i uskoro je došao pod izravnu vlast Mussolinija. Nakon rata, 1950. vraća se naziv Automobile Club d’Italia. Danas okuplja 106 autoklubova na Apeninskom poluotoku, sa 1,2 milijuna članova.

(žm)


CHRVulkal gume