24.3.2014. Autor:

DANCI POVEĆANJEM OGRANIČENJA BRZINE POVEĆALI SIGURNOST

Povećali ograničenje sa 80 na 90 km/h i smanjili broj nesreća

Danska uprava za ceste nakon dvogodišnjeg je istraživanja zaključila kako je povećanje ograničenja brzine dovelo do manjeg broja nesreća i stradalih. Istraživanje je uključilo pilot projekt na dvije ceste, gdje je ograničenje brzine povećano sa 80 km/h na 90 km/h. Broj nesreća se smanjio jer se smanjila razlika između vozača koji poštuju ograničenja i onih koji ih ne poštuju, što je u konačnici rezultiralo manjim brojem pretjecanja. Također, ograničenje brzine povećano je i na dionici jedne autoceste, i to sa 110 na 130 km/h, te je i tamo zabilježen manji broj prometnih nesreća.

(tr)


CHRVulkal gume