1.1.2017. Autor: Željko Marušić

Kako putno računalo mjeri potrošnju goriva?

Koliko je putno računalo precizno...

...i kako mjeri potrošnju goriva?

Mario B.

Putno računalo pokazuje potrošnju goriva koju kalkulira na temelju informacija senzora o brzini vrtnje motora (1/min), uključenosti stupnja prijenosa, položaju papučice gasa, tlaku usisnog zraka i tlaku prednabijanja (kod turbo motora). Zbog toga je više ili manje (ne)precizno. U pravilu pokazuje 5-10 posto više, kako bi izračunao manju autonomiju i smanjio rizik ostanka bez goriva.


CHRVulkal gume