24.12.2016. Autor: Kristian Sikavičev

Otkrivamo najčešće kvarove: Citroën C4

Koji su sve problemi vašeg automobila i kako ih riješiti?

SVI MODELI OD 15.10.2006.

PROBLEM - Buka iz ležaja prednjih kotača.

UZROK - Neispravni ležaj(evi) kotača.

POPRAVAK - Provjerite jesu li ležajevi prednjih kotača jako istrošeni i zamijenite ako je potrebno.


SVI MODELI OD 12.02.2006.

PROBLEM - Buka iz ležaja stražnjih kotača.

UZROK - Greška proizvođača ležaja stražnjih kotača.

POPRAVAK - Stavite modificirane ležajeve stražnjih kotača ako je potrebno.


SVI MODELI S OBLOGAMA KOČNICA BOSCH OD 10.01.2006.

PROBLEM - Jaka buka iz stražnjih kočnica pri kočenju tijekom vožnje unazad.

UZROK - Obloge stražnjih kočnica neispravne.

POPRAVAK - Ugradite modificirane obloge stražnjih kočnica.


SVI MODELI OD 03.06.2008.

PROBLEM - Kontrolna lampica ABS/ESP svijetli. Stop-svjetla ne rade. Kontrola brzine vožnje ne radi. Kontrola brzine vožnje povremeno se deaktivira. Ograničavač brzine vozila ne radi. Periodičan rad ograničivača brzine vozila. Svijetli kontrolna lampica 'Servis'.

UZROK - Neispravan prekidač položaja papučice kočnice (BPP).

POPRAVAK - Provjerite je li razmak između adaptera i okolnih komponenti zadovoljavajući. Stavite modificirani prekidač položaja papučice kočnice (BPP). Postavite sklop adaptera na prekidač položaja papučice kočnice (BPP) i postojeći sklop. Pričvrstite priključak adaptera na nosač kutije s osiguračima instrumentalne ploče pomoću vezice.


SVI MODELI OD 18.04.2007.

PROBLEM - Poluga ručne kočnice ne ostaje zategnuta.

UZROK - Istrošene unutarnje komponente poluge ručne kočnice.

POPRAVAK - Postavite novi sklop poluge ručne kočnice.


SVI MODELI OD 01.10.2006.

PROBLEM - Ručna kočnica zablokira u hladnim vremenskim uvjetima. Sajla ručne kočnice blokirana zbog unutarnjeg oštećenja/korozije.

UZROK - Utjecanje vode u sajlu ručne kočnice.

POPRAVAK - Zamijenite obje sajle ručne kočnice.


SVI MODELI OD 22.07.2005.

PROBLEM - Cviljenje iz stražnjeg ovjesa pri ulazu u vozilo, kretanju ili kočenju pri maloj brzini.

UZROK - Neispravni stražnji amortizeri.

POPRAVAK - Stavite nove stražnje amortizere.


SVI MODELI OD 11.11.2007.

PROBLEM - Lupanje iz prednjeg dijela vozila u vožnji na lošim cestama ili tijekom zaustavljanja/pokretanja.

UZROK - Olabavljeni umeci na prednjem podokviru.

POPRAVAK - Podignite vozilo dizalicom. Olabavite 2 matice koje drže letvu servo upravljača i sprječavaju okretanje usadnih vijaka. Olabavite 4 vijka koji pričvršćuju prednji podokvir na tijelo. Zategnite 2 desna vijka koji pričvršćuju prednji podokvir na tijelo, na moment 88-108 Nm. Zategnite 2 lijeva vijka koji pričvršćuju prednji podokvir na tijelo, na 88-108 Nm. Zategnite usadne vijke letve servo upravljača na 9 Nm. Zategnite desnu maticu letve servo upravljača na 90-110 Nm. Zategnite lijevu maticu letve servo upravljača na 90-110 Nm. Podesite geometriju prednjih kotača.


SVI MODELI S RUČNIM MJENJAČEM OD 27.02.2008.

PROBLEM - Lupanje iz prostora motora pri zakretanju pri nižoj brzini.

UZROK - Olabavljena vezna šipka utega selektora brzina.

POPRAVAK - Zamijenite veznu šipku utega selektora brzina.


SVI MODELI

PROBLEM - Podrhtavanje spojke pri aktivaciji spojke pri kretanju na 2000 o/min.

UZROK - Neispravna potisna ploča spojke.

POPRAVAK - Zamijenite potisnu ploču spojke.


SVI MODELI

PROBLEM - Podrhtavanje u vožnji u 1. stupnju s motorom na praznom hodu.

UZROK - Neispravni parametri kontrole rada motora pohranjeni u računalu motora (ECM). Neispravan nosač(i) mjenjača/motora.

POPRAVAK - Provjerite i podesite parametre kontrole rada motora pomoću odgovarajuće dijagnostičke opreme. Provjerite nosače mjenjača/motora. Zamijenite komponentu(-e) ako je potrebno.


SVI MODELI S KSENONSKIM PREDNJIM SVJETLIMA OD 24.10.2006.

PROBLEM - Neispravan davač visine stražnjeg ovjesa.

UZROK - Utjecanje vode u davač visine stražnjeg ovjesa.

POPRAVAK - Zamijenite davač visine stražnjeg ovjesa.


SVI MODELI S PRIKLJUČCIMA AKUMULATORA S BRZIM OTPUŠTANJEM

PROBLEM - Greška pri startanju. Akumulator ispražnjen.

UZROK - Priključci akumulatora neispravno postavljeni.

POPRAVAK - Provjerite jesu li priključci akumulatora ispravno postavljeni. Popravite ako je potrebno.


SVI MODELI SA ZAKRETNIM SVJETLIMA

PROBLEM - Kontrolna lampica za grešku svjetla za vožnju u zavojima povremeno se pali. Prikazuje se poruka na displeju 'Directional Headlamp Malfunction'.

UZROK - Utjecanje vode u priključak davača visine ovjesa.

POPRAVAK - Provjerite i očistite priključke davača visine ovjesa i priključke na konektoru. Ponovno spojite električnu instalaciju davača visine ovjesa tako da ostavite dovoljno prostora za kretanje ovjesa.


SVI MODELI S AUTOMATSKOM REGULACIJOM TEMPERATURE OD 23.09.2008.

PROBLEM - Nije moguće podesiti traženu vanjsku temperaturu na komandnoj ploči klima-uređaja/grijača.

UZROK - Komandna ploča klima-uređaja/grijača neispravna.

POPRAVAK - Zamijenite komandnu ploču klima-uređaja/grijača.


SVI MODELI S RUČNIM MJENJAČEM OD 15.04.2007.

PROBLEM - Nije moguće uključivati stupnjeve prijenosa.

UZROK - Neispravan mehanizam ručice mjenjača.

POPRAVAK - Zamijenite mehanizam ručice mjenjača.


SVI MODELI S AUTOMATSKIM MJENJAČEM

PROBLEM - Curenje ulja iz mjenjača.

UZROK - Neispravno brtvilo ulja lijevog pogonskog vratila.

POPRAVAK - Neispravno brtvilo ulja lijevog pogonskog vratila.


SVI MODELI S FILTROM ČESTICA ČAĐE (DPF)

PROBLEM - Gubitak snage. Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli. Zveckanje iz turbopunjača (TC). Previše ispušnog dima.

UZROK - Unutarnja greška turbopunjača.

POPRAVAK - Pregledajte ima li motor unutarnja oštećenja te ga po potrebi popravite. Ugradite novi turbopunjač.


SVI MODELI S MOTOROM 1.6 HDi

PROBLEM - Curenje ulja iz turbopunjača. Gubitak snage. Zvuk fućkanja s motora, turbopunjača.

UZROK - Pukotine i oštećenja na usisnoj cijevi turbopunjača.

POPRAVAK - Zamijenite usisnu cijev turbopunjača.


SVI MODELI BEZ FILTRA ČESTICA ČAĐE (DPF)

PROBLEM - Neobična buka iz središnje konzole tijekom vožnje.

UZROK - Nedovoljno zvučne izolacije oko ručice mjenjača.

POPRAVAK - Postavite zvučnu izolaciju ručice mjenjača.


SVI MODELI S MOTOROM 1.6 HDi

PROBLEM - Nepravilni zvuk iz prostora zupčastog remena.

UZROK - Utjecanje vode u poklopce zupčastog remena uzrokuje koroziju.

POPRAVAK - Zamijenite zupčasti remen zajedno sa remenicom zatezača i remenicom vodilice Očistite koroziju sa svih komponenti.


SVI MODELI S MOTOROM 1.6 HDi S FILTROM ČESTICA ČAĐE (DPF)

PROBLEM - Ventilator nastavlja raditi nakon isključenja paljenja najviše 10 minuta.

UZROK - Mapa parametara u računalu motora (ECM).

POPRAVAK - Nije potrebna nikakva radnja.


SVI MODELI S PET VRATA

PROBLEM - Vibracije iz prostora police prtljažnika.

UZROK - Prekomjerni zazor između police prtljažnika i bočne zaštite prtljažnika.

POPRAVAK - Skinite policu prtljažnika. Stavite spužvastu pločicu na desnu i lijevu bočnu zaštitu prtljažnika. Postavite policu prtljažnika.


SVI MODELI S MOTOROM DV/DW12B, 01.04.2006. - 20.06.2006.

PROBLEM - Nepravilan rad na praznom hodu. Oklijevanje/prekid rada. Kodovi grešaka pohranjeni u memoriji grešaka računala motora (ECM): P0335

UZROK - Neispravni priključci davača položaja radilice (CKP).

POPRAVAK - Provjerite kod datuma proizvodnje na davaču CKP. Ako je kod datuma 3156 ili veći, davač CKP je ispravan. Zamijenite ako je potrebno.


SVI MODELI S RUČNIM MJENJAČEM OD 15.04.2007.

PROBLEM - Nije moguće birati brzine.

UZROK - Neispravan mehanizam ručice mjenjača.

POPRAVAK - Zamijenite mehanizam ručice mjenjača.


SVI MODELI S FILTROM ČESTICA ČAĐE (DPF) I KODOVIMA MOTORA RHT/RHR/4HW

PROBLEM - Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli.

UZROK - Električne instalacije davača temperature DPF-a tare se o podupirač.

POPRAVAK - Zamijenite davač temperature DPF-a. Spojite električne instalacije prema potrebi.


SVI MODELI OD 05.05.2006.

PROBLEM - Poklopac prtljažnika/zadnja vrata se ne otvara otvoriti. Poklopac prtljažnika/zadnja vrata teško se otvaraju.

UZROK - Slomljen mehanizam za zaključavanje prtljažnika/zadnjih vrata.

POPRAVAK - Zamijenite mehanizam za zaključavanje prtljažnika/zadnjih vratiju. Kod datuma zatvarača je 25/04/06 ili veći.


SVI MODELI S TROJIM VRATIMA

PROBLEM - Prozori istiskuju izolacijsku traku kad su zatvoreni.

UZROK - Neispravne sigurnosne zakačke stakla prozora na vratima.

POPRAVAK - Ugradite modificirane sigurnosne zakačke stakla prozora ako je potrebno.


U suradnji s - Auto elektrika Novak d.o.o. - www.autodata.hr

CHR

s

Vulkal gume