14.12.2016. Autor: Željko Marušić

Pogrešni izrazi (10): LED dioda, školski primjer pleonazma

Ispravno je 'svjetleća dioda', LED element, LED-ica..., nikako LED dioda!

Ovo je često korišteni primjer pleonazma: LED (Light Emitting Diode) je poluvodički elektronički element, koji pretvara električni signal u optički (svjetlost). Već u svojoj kratici (D) sadrži riječ, odnosno pojam 'dioda', pa nema potrebe za ponavljanjem - 'LED dioda'. Ispravno je 'svjetleća dioda', 'LED element', čak je bolje napisati (reći) i 'LED-ica', samo nemojte LED dioda!


CHRVulkal gume