5.1.2017. Autor: Željko Marušić

Pogrešni izrazi (15): Pritisak zraka, ulja, gorva...

Točno je 'tlak' zraka,'tlak' ulja i 'tlak' goriva, ali 'pritisak' pločice na disk

Točno je 'tlak zraka', 'tlak ulja' i 'tlak goriva', ali 'pritisak' pločice na disk. Riječ je o srodnim pojmovima za djelovanje sile na površinu, ali pritisak se koristi kad kruto tijelo djeluje na drugo kruto tijelo, a tlak u slučaju djelovanja fluida (plina i tekućine) na drugi fluid ili kruto tijelo. Dakle, između gume i ceste vlada 'pritisak', a u gumi 'tlak' zraka.


CHRVulkal gume