23.11.2016. Autor: Željko Marušić

Pogrešni izrazi (6): Smanjio težinu za xxx kg

Težina je sila u njutnima, a masa skalar u kilograma

Ovo je već ozbiljan tehnički problem, pogotovo jer je u redovitoj upotrebi, čak i u 'ozbiljnim' publikacijama. Masa je naime skalarna vrijednost i izražava se u kilogramima (kg).

Pomnožena s gravitacijskim ubrzanjem (g), prema 2. Newtonovom aksiomu daje težinu, koja je sila, odnosno vektor i izražava se u 'njutnima' (N). Tona (1000 kg) također je masa, a nikako težina. Nikako!


CHRVulkal gume