20.6.2017. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Naknada za kupnju po višoj cijeni

Nema osnova, jer ste ugovorenu cijenu, temeljem obvezno pravnih odnosa prihvatili te se ona ne može naknadno, vašom voljom promijeniti

Prije dva mjeseca kupio sam novi automobil po cijeni od 205.000 kn, a danas se taj automobil prodaje, na akcijskoj cijeni, za 20.000 kn manji iznos. Osjećam se prevarenim, jer sam automobil kupio kad mi je trebao, a prodavač me uvjeravao da na taj tip automobila neće biti akcijskih cijena. Imam li pravo na povrat novca, odnosno mogu li tužiti prodavača radi nadoknade štete?

Krešimir V.

Ne možete tražiti odštetu niti nadoknadu od prodavača vozila. Naime, radi se o kupoprodaji u kojoj ste prihvatili ponudu prodavača vozila po ugovorenoj cijeni. Takav je kupoprodajni ugovor valjan, jer ste se kao kupac s prodavateljem dogovorili o bitnim elementima kupoprodajnog ugovora: predmet ugovora, cijena, način isplate…

Nema zakonskog utemeljenja da tražite odštetu, jer je prodavatelj nakon određenog vremena, zbog izmijenjenih tržišnih uvjeta započeo akcijsku prodaju po sniženoj cijeni, jer ste ugovorenu cijenu, temeljem obvezno pravnih odnosa prihvatili te se ona ne može naknadno, vašom voljom promijeniti, odnosno sniziti.
CHRVulkal gume