Intervju

Interview tjedna: Dario Matečić, direktor marketinga i komunikacija Hy

Puno očekujemo od Elantre i novog i30, a paletom modela Ioniq 2017. krećemo prema vrhu klase ekoloških vozila