AUTOBUSNI PROMET

Kabotaža na međunarodnim linijama povećat će kvalitetu usluge i smanjiti cijene

Foto: Florian Fèvre
-

– Liberalizacija autobusnog prijevoza omogućava višestruke koristi za krajnje korisnike, uz potpuniju, kvalitetniju i jeftiniju uslugu povezivanja u domaćem prometu.
– Povećanje obujma i kvalitete autobusnog prijevoza potaknut će porast gospodarstva i turizma, povećanje zaposlenosti i BDP-a te smanjiti odljev stručnih kadrova.
– Tržišna utakmica i propisivanje minimalnih standarda u smislu sigurnosti vozila, starosti i ekologije, doprinijet će kvalitetnijem, sigurnijem i čišćem autobusnom prijevozu.

Jedna od velikih nelogičnosti u domaćem prijevozu bila je nemogućnost kabotaže u autobusnom transportu, koja omogućava da linijski prijevoznici u međunarodnom prometu, na ruti kojom voze, posluju i u regionalnom. Primjerice, autobus koji vozi na liniji Osijek – Zagreb – Ljubljana – Stuttgart – Pariz, može ukrcavati putnike i prevoziti ih između destinacije unutar pojedinih zemalja.

Time se postiže višestruka korist, jer se korisnicima-putnicima omogućava bolja i povoljnija povezanost između željenih destinacija, povećava se iskoristivost autobusa te olakšava poslovanje prijevozničkih tvrtki, uz veću profitabilnost. A budući da se uz isti broj prevezenih putnika može smanjiti potreban broj autobusa, smanjuju se opterećenja, gužve i zagađenja na prometnicama.

Kabotaža u Hrvatskoj donedavno nije bila odobrena, te je bilo nelogično da hrvatski prijevoznik u Hrvatskoj ne može obavljati takvu korisnu uslugu, a u inozemstvu može. Primjerice, autobus na međunarodnoj liniji od Frankfurt – Zagreb – Split ne može prevoziti putnike između Zagreba i Splita. Također, na potencijalno vrlo zanimljivoj relaciji Slavonski Brod – Zagreb – München, domaći prijevoznik ne bi smio prevoziti putnike između Slavonskog Broda i Zagreba, a mogao bi između destinacija u Njemačkoj, Češkoj…

Zabrana kabotaže bila je u interesu lokalnih prijevoznika, kao su, kao donedavno privilegirani taksi prijevoznici (koji su se zbog toga žestoko i sebično bunili), bez dobrodošle konkurencije mogli diktirati više cijene prijevoza te nisu bili motivirani povećati kvalitetu usluge. Zbog toga su korisnici, domaći i strani, osim skupljeg i nekvalitetnijeg taksi, odnosno autobusnog prijevoza, imali manji broj linija, uz goleme štete za gospodarstvo, turizam i cjelokupne nacionalne interese.

Stoga je dobrodošla odluka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da odobri kabotaže u autobusnim linijama Europske unije, koje se temelje na uredbama EZ br. br. 1073/2009 te hrvatskom Zakonu o cestovnom prijevozu (NN. 41/2018) u članku 91. koji govori da prijevoznik Europske unije može obavljati kabotažu na području RH u skladu s Uredbom 1073/2009. Naime, dobar dio hrvatskih prijevoznika pored hrvatske, imaju i licencu EU. Oni koji je još nemaju, u jednostavnom je postupku mogu zatražiti i dobiti.

Dodatna je korist što brojni krajevi Hrvatske nisu povezani, neki uopće, a neki iznimno rijetko, jer dio prijevoznika i dalje koristi odluku Ministarstva prometa vezanu za Covid 19 iz svibnja 2020., pa posluju samo na profitabilnim linijama za koje imaju dozvole. Uvođenje kabotaže bitno će poboljšati stanje. Razlog dugog čekanja na uvođenje kabotaže, kao i u slučaju višestruko korisne liberalizacije taksi tržišta, bio je snažan otpor onih koji imaju koristi od ovakvog stanja. Lokalni prijevoznici gledaju svoj interes nauštrb općeg, posebice građana i turista, kojima je u interesu da imaju što više autobusnih linija, po što povoljnijoj cijeni.

Dovoljno je sagledati koliko je liberalizacija povoljno utjecala utjecale na korisnike taksi prijevoza. Na povećanje standarda usluge, veću potražnju, veći izbor kao i veći broj zaposlenih i veću ponudu, čemu svjedočimo posljednjih nekoliko godina. Bili su to prvi koraci u smjeru otvaranja tržišta u prijevozu putnika, ali i poticaj za otvaranja tržišta i svojevrsnu liberalizaciju autobusnog prijevoza.

Dobrodošao sljedeći korak je djelomično otvaranje tržišta autobusnog prijevoza putnika unutar Hrvatske, odobravanjem ukrcaja i iskrcaja putnika na međunarodnim autobusnim linijama, što je uobičajena praksa EU. Sada je to moguće i po našem zakonu. Prednosti za hrvatski putnički i turistički promet su goleme. Osigurana je bolja povezivost, veća ponuda vremena polazaka, bolji odnos cijene i kvalitete i u konačnici povoljnije putovanje.

To je istodobno povoljno za autobusno tržište: porast ponude autobusnih linija izaziva i porast potražnje za kvalitetnim prijevozom, te raste cjelokupno tržište prijevoza (primjeri razvoja u zemljama EU). Kabotaža na međunarodnim linijama donosi i velike prednosti za Hrvatsku. Pored povezivosti, ključne za rast i razvoj svake nacionalne ekonomije, rast autobusnog prijevoza donosi dodatne prihode kroz PDV na prodane karte, cestarine, trošarine na gorivo, veće ukupne porezne prihode.

Važno za nacionalnu ekonomiju i posebice industriju je što će poboljšanje poslovanja u autobusnom prometu povećati broj broja zaposlenih te spriječiti odljev profesionalnih vozača ostale EU zemlje gdje im se nude bolje uvjeti. Kao i u svim vidovima poslovanja, povećanje konkurencije donijeti će najveće koristi za krajnje korisnike, koji će dobiti kvalitetniju i povoljniju uslugu, a time i društvo u cjelini.

Liberalizaciju autobusnog prijevoza trebalo je provesti i prije te bi, čim prije, trebalo potpuno otvoriti autobusno tržite, poštujući buduću javnu uslugu unutar županija, uz propisivanje minimalnih standarde prijevoznicima u smislu sigurnosti vozila, starosti, ekologije. To je iznimno važno, kako bi se osigurali uvjeti za sigurniji, udobniji i čišći autobusni prijevoz.

Autor