INFOTAINMENT SUSTAV

Kia predstavila unaprijeđeni UVO Connect infotainment sustav

-

Kia Motors širi spisak svojih usluga UVO Connect koje će biti raspoložive europskim kupcima kod svih novih i postojećih modela u Europi…

Druga faza usluga UVO Connect kupcima nudi nekoliko novih prednosti, na primjer točnije
vrijeme putovanja, navigacijsku asistenciju ‘zadnji kilometar’ kao i različita pomagala koja
unaprjeđuju povezivost i upotrebljivost. Do njih će vozači moći pristupati pomoću
unaprijeđene aplikacije UVO za pametne telefone ili putem infotainment sustava u vozilu.

Pablo Martinez Masip, koji je u Kia Motors Europe zadužen za razvoj Kia UVO Connecta, rekao je: “Težimo ka tome da predstavljamo tehnologije koje će olakšati naš život za upravljačem i biti intuitivnije. UVO Connect, koji je već raspoloživ kod većine naših modela, predstavlja središte našeg cilja tako da će nova ‘2. faza’ koju danas predstavljamo još više olakšati putovanja.”

U Europi će prvi modeli s uslugama UVO 2. faze biti predstavljeni tijekom ove godine – u
skladu s lansiranjem unaprijeđenih izvedbi modela, uz 4. generaciju potpuno novog Sorenta.

(foto: Kia)

Jedna od najupotrebljivijih funkcija 2. faze UVO Connecta je online navigacija. Ova usluga u
oblaku u realnom vremenu pomoću povijesnih podataka o prometu točnije predviđa stanje u prometu, što korisnicima nudi točniju predodžbu o vremenu putovanja i predviđenog
dolaska.

Tako se ova novost kod procjene vremena putovanja razlikuje od uobičajenih sustava
navigacije, čije planiranje se temelji isključivo na podacima uređaja u vozilu i prometnih
informacija u realnom vremenu.

Kijina nova navigacija ‘zadnjeg kilometra’ pomagat će korisnicima kako bi nastavili do krajnje destinacije, nakon što parkiraju vozilo i nastave pješice. To Kijinim strankama nudi idealno navigacijsko rješenje u gradovima, gdje su parkirališta često udaljena od trgovina, kafića i restorana.

Kada vozač ugasi motor nova funkcija ga pomoću push-up obavijesti u njegovoj aplikaciji
UVO obavještava ako je njegova destinacija udaljena od 200 metara do 2 kilometra.
Aplikacija korisnicima omogućava neprekidan pristup navigaciji Google Maps kako bi pješice
dovršili putovanje. Moguće je i da korisnici upotrebljavaju navigacijsku funkciju obogaćene
stvarnosti, ‘AR Guidance’, koja otvara kameru pametnog telefona i treperi sa AR turn-by-turn strelicama za usmjeravanje.

 

Autor