PROMETNA PATROLA

Koji automobil ima prednost? Velika polemika na 24sata.hr

Foto: Facebook

Situacija je nedefinirana, ovo je neispravno i opasno prometno rješenje, koje pokazuje da policija i pravosuđe pri određivanju odgovornosti za prometne nesreće, uz vozače, trebaju ravnomjernije uključiti i one koji izrađuju prometnice i prometnu signalizaciju, kao i one koji obučavaju naše vozače

Na 24sata.hr razvila se zanimljiva rasprava o jednom prometnom slučaju iz programa autoškola i vozačkih ispita, Koji automobil na sporednoj cesti ima prednost prolaska, crveni, pred znakom izričite naredbe “Obavezno zaustavljanje”, koji zadržava pravac kretanja, ili bijeli, pred znakom izričite naredbe “Raskrižje s cestom s prednošću prolaska”, koji skreće na glavnu prometnicu ulijevo, presijecajući pravac kretanja vozila s iste sporedne prometnice iz suprotnog smjera?

Dio onih koji su se javili smatra da prvenstvo prolaza ima bijeli automobil. Među njima je prometni stručnjak Goran Husinec, koji tvrdi:

– Naravno da bijeli ima prednost. Crveni ima znak STOP i on mora stajati na znaku STOP. Međutim, i jedan i drugi vozač moraju paziti jedan na drugoga da ne bi došlo do zabune – kaže Husinec i nastavlja kako automobil koji ima znak STOP uvijek mora propustiti sve ostale automobile u raskrižju. Dakle ako je bijeli auto u raskrižju i skreće lijevo, crveni ga mora propustiti u tom raskrižju. Pravilo sa zadržavanjem smjera kretanja u ovom slučaju ne vrijedi.

Više njih, među kojima i djelatnik jedne autoškole tvrdi suprotno:

– Da, vozilo plave boje mora stati, ali da bi propustilo vozila na cesti s prednošću prolaska, a ne i zato da bi propustilo Vas! Naime, i znak ‘obvezno zaustavljanje’ (popularno zvan ‘STOP’), i znak ‘križanje s cestom s prednošću prolaska’ (popularno zvan ‘trokut’), spadaju u istu skupinu znakova (znakova izričitih naredbi), te čine Vaše ceste sporednima, a onoj na koju nailazite daju prednost prolaska. U oba slučaja morate propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju nailazite. Ali, jedna u odnosu na drugu, te su dvije ceste jednake važnosti – kaže naš sugovornik, dodajući da pripadnost istoj skupini znakova također određuje i da su te dvije ceste, jedna u odnosu na drugu, jednake, odnosno iste važnosti, što znači da se u ovom slučaju mora primijeniti jedno od prometnih pravila za prednost prolaska na cestama iste važnosti, a to je upravo pravilo za vozače koji skreću ulijevo.

Prometni stručnjak Željko Marušić ima sljedeći stav:

Situacija je nedefinirana, ovo je neispravno i opasno prometno rješenja, koje pokazuje da policija i pravosuđe pri određivanju odgovornosti za prometne nesreće, uz vozače, trebaju ravnomjernije uključiti i one koji izrađuju prometnice i prometnu signalizaciju, kao i one koji obučavaju naše vozače. Osobe koje bi ovako odredile prometnu signalizaciju treba isključiti iz prometnog sustava. U konkretnom bi slučaju na obje strane sporedne ceste trebalo postaviti znak obveznog zaustavljanja, Stop.

Crveni i plavi automobil su na istoj sporednoj cesti u odnosu na okomitu, glavnu, koja ima prvenstvo prolaza. Oba moraju propustiti vozila iz ceste s prvenstvom prolaza, s tim da se crveni automobil pritom mora obvezno zaustaviti, a bijeli, uz usporavanje (temeljem čl. 51. st. 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama) i utvrđivanjem da je cesta s prvenstvom prolaza slobodna iz oba smjera, može skrenuti ulijevo bez zaustavljanja. U odnosu na vozilo na istoj, sporednoj cesti, bijeli automobil treba propustiti crveni, jer, po prometnim propisima “vozač vozila koji skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno”.

No, ova je situacija nedefinirana, a samim time je opasna te se ne smije koristiti! Naime, u pitanju je udaljenost od znakova izričitih naredbi, na kojima se na sporednoj prometnici nailaze vozila iz nasuprotnih smjerova i prethodno navedeno (prednost bijelog vozila) vrijedi samo ako su oba pred samim znakovima, prednosti, odnosno na sličnoj udaljenosti blizu raskrižja.

Ako je bijelo vozilo bliže raskrižju te njegov vozač ocijeni da, s obzirom na vozilo iz suprotnog smjera, koje ima obvezu zaustavljanja, što mu povećava vremenski i prostorni okvir, može sigurno skrenuti ulijevo, on to može napraviti prvi. Naime, kad prijeđe središnju točku raskrižja, skrećući ulijevo, njegovo je vozilo već ušlo u prometnicu s prvenstvom prolaza, zbog koje je na suprotnoj strani sporedne ceste postavljen znak Stop. Dakle, dolazi u položaj s prednošću prolaska u odnosu na bijelo vozilo.

Kad bi ovakvo nedefinirano, dakle neispravno i pogrešno prometno rješenje bilo na prometnicama, izazivalo bi prometne nesreće, a sudovi bi, temeljem postojećih prometnih propisa donosili suprotne odluke o krivnji za nesreću. Koliko je ovo prometno rješenje nedefinirano i opasno, pokazuje i rasprava na 24sata.hr, u koju su se uključile i osobe iz struke, sa suprotnim stajalištima!

Riječ je o trik-pitanju, ali lošem i zlonamjernom trik-pitanju, kakvih ne bi smjelo biti u nastavi u autoškolama i na vozačkim ispitima. Prometna pravila i signalizacija trebaju biti jasni i definirani, ne smiju zbunjivati vozače, jer to stvara opasne situacije i izaziva prometne nesreće.