7 pouka jutrošnje prometne tragedije na obilaznici Đurđevca

Ukinuti trošarinu na nova sigurna vozila, pooštriti kažnjavanje za nevezivanje u vožnji, veliko prekoračenje brzine i ignoriranje policijskih naredbi, smanjiti anakronu i štetnu toleranciju mjerenja brzine od 10 posto (najveću na svijetu), spriječiti zloporabe pravosudne procedure…
Tragična nesreća u kojoj su jutros u 3:40 na obilaznici Đurđevca, u sudaru Audija A4, serije B5 (uvedene 1994.!) i Volkswagen Passata CC (od 2008.), poginuli vozač i suvozač Audija, a šest je osoba teško ozlijeđeno (tri kritično), drastično pokazuje da je nedavno pooštravanje sankcija za teške prekršaje, koliko god je kratkoročno 20-ak posto smanjilo pogibeljnost cestovnog prometa (velik je udio početnog ‘šoka’, pa nije sigurno da će se trend nastaviti), nedovoljna mjera za bitno povećanje sigurnosti na našim cestama.Premda su dvije osobe poginule u automobilu konstruiranom prije četvrt stoljeća, zbog toga što je ono tada bilo jedno od najsigurnijih u klasi, a drugo je vozilo i po današnjim mjerilima visoke pasivne sigurnosti, a ipak je šest osoba teško ozlijeđeno, ukazuje na nevezivanje sigurnosnim pojasom (čl. 163. Zakona o sigurnosti prometa na cestama), više osoba.Izvjesno je ‘frajersko’ lažno vezivanje na prednjim sjedalima (iza leđa ili ubacivanjem lažnog umetka, koji utišava signal) i klasično nevezivanje straga, što je jedan od najvećih problema hrvatskog cestovnog prometa. To je prvi veliki problem na koji ukazuje jutrošnja prometna tragedija.Drugi je nevjerojatna činjenica, apsurd, da se na nova, sigurna vozila plaćaju višestruka davanja, uključujući trošarinu i dodatni godišnji porez, kojih su stara vozila, ‘lijesovi na kotačima’, oslobođeni! Da je barem jedno vozilo imalo sustav autonomnog kočenja, koje uključuje upozorenje napuštanja trake, nesreća, izvjesno, ne bi bila tragična, a da su njime bila opremljena oba, vjerojatne se ne bi ni dogodila.  A i ako bi se dogodila, visoka pasivna sigurnost vozila spriječila bi teže ozljeđivanje. I kad bi se slijed događaja mogao vratiti te da se državu zapita na financijski bonus pri kupnji vozila, koja će spasiti živote u ovoj nesreće, odgovor bi, slikovito, bio: Neee…, platite ili poginite!Treći je problem nelogična i štetna kombinacija zakonodavstveno-policijskog blagog tretiranja brutalnih, pogibeljnih prekoračenja brzine, čak i nakon nedavnog pooštrenja.Brze prometnice, a koje nisu autoceste, poput obilaznica Đurđevca ili Bjelovara, najpogibeljnije su. No ovaj slučaj, prometno-tehnički sličan s vožnjom u ‘slučaju Turudić’, ukazuje na apsurdno, neodgovorno i po nacionalne interese štetno blago tretiranje brzinskih prekoračenja na hrvatskim cestamaZamislimo da policija u Kanadi, Švicarskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji, SAD-u…, na prometnici s ograničenjem 80 km/h (50 mph) zatekne vozilo koje juri 132,5 km/h (82,4 mph). Prvo, ako bi vozač ignorirao jasni svjetlosni signal ‘Policija – slijedite nas’ (kojeg normalna, nealkoholizirana, nedrogirana… osoba ne može ne vidjeti) da slijedi policijsko vozilo te nakon što policija skrene odnosno zaustavi se, u svrhu zaustavljanja i procesuiranja vozila u prekršaju, nastavio vožnju, drugi bi policijski postupak bio daleko energičniji, time i učinkovitiji, nego u ‘slučaju Turudić’. U Kanadi bi, sasvim izvjesno, uključivao blokiranje vozila, a u SAD-u, usto, policijski bi službenici možda zauzeli sigurnosni položaj, izvadili vatreno oružje i vozaču prvo naredili da pokaže otvorene dlanove. Za takav brutalni prometni prekršaj, sa značajkama obijesne vožnje, u svim navedenim državama propisana je izravna  zatvorska kazna, dugotrajno oduzimanje vozačke dozvole, zapljena vozila i kazna i do 50.000 kn. Nešto blaže, ali vrlo oštro je u ostalim pravno uređenim zemljama svijeta.U Kanadi su te sankcije određene za prekoračenje brzine veće od 50 km/h, pri općem ograničenju od 100 km/h (na njihovim autocestama). Jasno je da je isto, pri ograničenju od 80 km/h, kao na bjelovarskoj obilaznici, dvostruko teži prekršaj (!), kao što bi prekoračenje brzine veće od 50 km/h, u pješačkoj zoni, bilo deseterostruko teži prekršajA kako je u Hrvatskoj? Toliko blago i benevolentno prema najtežim prekršiteljima, da je nestručno i neodgovorno prema prometnoj i općoj sigurnosti, višestruko štetno. Analizirajmo samo stupnjeve zakonodavnog i policijskog pogodovanja teškim prometnim prekršiteljima na ‘slučaju Turudić’ i kakve su potom posljedice na ponašanje vozača zatečenog u brutalnom prekoračenju brzine?Prvo, članak 54. izvan naselja ne predviđa kaznu za prekoračenje brzine do 10 km/h. Pa kakvo je to onda ograničenje od 80 km/h, ako se smije voziti 90?! Nelogično da ne može biti nelogičnije, usto neodgovorno i štetno.Drugo, tolerancija policijskog mjerenja je 10 posto od izmjerene brzine (dakle tolerira se 11 posto veća brzina od ograničene). Ovo je već ozbiljan problem i trebalo bi ga rješavati već na prvoj sjednici sabora. Danas, 2019. godine, za razliku od cestovne prometne situacije s kraja 19. i početka 20. stoljeća, raspoloživa tehnologija, kakvu koriste presretači na bjelovarskoj obilaznici, omogućava preciznost mjerenja s greškom manjom od 0,5 posto.Zbog toga tolerancije mjerenja u mnogim razvijenim zemljama, počevši od Slovenije, nema! Kad sam policijskog službenika u Kanadi pitao za toleranciju mjerenja brzine u prometu, u čudu me pogledao i odgovorio: ‘Kakva tolerancija? Pa mi to izmjerimo!’U Hrvatskoj važećom policijskom procedurom, temeljenom na zakonu (!), brzina od 132,5 km/h postaje 119,25 km/h te se teškog prekršitelja praktički nagrađuje, jer se teški prekršaj po čl. 54. st. 2, s kaznom do 15.000 kn prekvalificira u prekršaj po čl. 54. st. 3 gdje je kazna 2000 kn (početkom godine 1000 kn).U prekršaju kojeg je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, početkom godine, za bjelovarskoj obilaznici, po starim odredbama kazna je bila 1000 kn. Za plaćanje na licu mjesta 500 kn! Ni to, u konkretnom slučaju nije bilo dovoljno, pa je konkretnom vozaču pritom oprošten još teži prekršaj, po čl. 32. st. 1 (nepostupanje po naredbi policije).Koliko se isplatila oprostivost i benevolentnost zakonodavstvenog i policijskog sustava prema vozaču u konkretnom prometnom slučaju, pokazali su kasniji postupci i ‘zahvalnost’ i ‘korektnost’ konkretnog vozača prema pravosudnom i policijskom sustavu RH.Navodimo paralelu jutrošnje prometne tragedije sa sramotnim, skandaloznim slučajem na bjelovarskoj obilaznici početkom godine, jer smo već ukazivali da njegov sadašnji rasplet može negativno utjecati na ponašanje vozača u sličnim prometnim situacijama, poput jutrošnje na obilaznici Đurđevca, svjesnih da se olako mogu kršiti prometni propisi, ismijavati pravosuđe. Ovu je tragičnu nesreću, uz neprilagođenu, izvjesno i prebrzu vožnju, izazvao možda umor, konzumiranje nedopuštenih sredstava (alkohol, droge…), korištenje mobitela. To će pokazati istraga, ali…nužne su sljedeće mjere:1. Na nova vozila koja imaju pet zvjezdica za sigurnost po Euro-NCAP testu trošarinu i godišnji porez smanjiti za 50 posto, a ako usto imaju sustav autonomnog kočenja, ukinuti.2. Ukinuti toleranciju policijskog mjerenja od 10 km/h za brzine do 100 km/h i 10 posto za više te umjesto tolerancije 10/10 uvesti 3/3.3. Kaznu za nevezivanje sigurnosnim pojasom (članak 163. Zakona o sigurnosti prometa na cestama) povećati s 1000 na 3000 kn4. Redefinirati članak 54. da se postojeće sankcije prebace u niže razrede brzina, te bi sadašnja kazna za prekoračenje brzine od 10 do 30 km/h trebala biti od 0 do 10 km/h, što se sada ne sankcionira (prilog)5. Redefinirati i pooštriti sankcioniranje na ignoriranje obveze postupanja prema znakovima i naredbama policijskih službenika (članak 32.), da već prvi takav slučaj bude sankcioniran oduzimanjem vozačke dozvole, ne tek drugi! (prilog)6. Na sve opasne dionice i raskrižja postaviti radarske kamere, kao najučinkovitiju mjeru discipliniranja neodgovornih vozača te povećanje učinkovitosti kontrola uz rasterećenje policije i štednju resursa, koji se trebaju usmjeriti u nepokrivene dionice.7. Unaprijediti zakonodavstveno-pravosudnu proceduru, kako bi se spriječile zloporabe kojima se izbjegava procesuiranje, odnosno kažnjavanjeSlika: epodravina.hrPRILOGČlanak 54. – važeći (1) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše:1) 130 km na sat na autocestama,2) 110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti,3) 90 km na sat na ostalim cestama.(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 10 do 30 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.Članak 54. – prijedlogom izmjena i dopuna(1) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše:1) 130 km na sat na autocestama,2) 110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti,3) 90 km na sat na ostalim cestama.(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 45.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 10 do 30 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.(5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je do 10 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.(6) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.Članak 32. – važeći(1) Sudionici u prometu moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama policijskih službenika ili drugih osoba koje, na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona, nadziru i upravljaju prometom na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).(2) Ovlaštene osobe dužne su se pri davanju znakova postaviti na cesti tako da ih sudionici u prometu, kojima su znaci namijenjeni, mogu lako i s dovoljne udaljenosti uočiti.(3) Znaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se davati i iz vozila.(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila ako postupi suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili po naredbi policijskog službenika ili druge ovlaštene osobe.(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći, odnosno svaki sljedeći put.(6) Vozaču se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka.(7) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj ostali sudionici u prometu na cesti ako ne postupe po naredbi izraženoj pomoću znaka policijskog službenika ili druge ovlaštene osobe.Članak 32. – s prijedlogom izmjena i dopuna(1) Sudionici u prometu moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama policijskih službenika ili drugih osoba koje, na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona, nadziru i upravljaju prometom na cestama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).(2) Ovlaštene osobe dužne su se pri davanju znakova postaviti na cesti tako da ih sudionici u prometu, kojima su znaci namijenjeni, mogu lako i s dovoljne udaljenosti uočiti.(3) Znaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se davati i iz vozila.(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila ako postupi suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili po naredbi policijskog službenika ili druge ovlaštene osobe.(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen prvi put,2) trajno (poništenje dozvole) za drugi put.(6) Vozaču se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka.(7) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj ostali sudionici u prometu na cesti ako ne postupe po naredbi izraženoj pomoću znaka policijskog službenika ili druge ovlaštene osobe.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo