ENCIKLOPEDIJA (18)

Acadian: GM-ov brend za kanadsko tržište (1962. – 1971.)

U nekoliko je navrata General Motors pokušavao kreirati posebne marke za kanadsko tržište, a Acadian je vjerojatno najpoznatija od njih.

Kada je odlučeno da se najmanji Pontiacov model Tempest neće prodavati u Kanadi, saloni te marke i Buicka (prodavani su na istim lokacijama) ostali su bez početnog, jeftinog modela.

Stoga je na bazi Chevyja II uz ponešto stilskih revizija napravljen automobil za kanadske kupce i nazvan Acadian, po nazivu stare francuske kolonije. Modeli su nosili nazive Invader, Beaumont i Canso, s time da je Beaumont od 1966. do 1969. prodavan kao zasebna marka.

Baze za preinake bili su Chevy II, Nova i Chevelle, uključujući i najjače izvedbe, pa su Acadian Canso Sport Deluxe i Beaumont Sport Deluxe danas među najrjeđim i vrlo cijenjenim primjercima muscle car ere.

U startu ih je napravljeno manje, a mnogi su i podlegli oštrim kanadskim zimama. Iza 1971. GM se vraća unifikaciji brendova, da bi 1989. ponovo pokrenuo posebnu marku za Kanadu, Passport.

Ime Acadian iskorišteno je i za oznaku posebnog modela Pontiaca u Kanadi od 1976. do 1987., vjerno tradiciji baziranog na Chevroletu Chevette. Neki Acadian modeli su prodavani i u drugim zemljama, pa čak i sklapani u Arici u Čileu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin