ENCIKLOPEDIJA

Bobina: Indukcijski svitak, srce sustava za paljenje

Visokonaponski transformator isprekidanu struju od 12 V transformira na 15.000 V, za preskakanje iskre na svjećici…

Riječ bobina talijanskog je podrijetla, a označava indukcijski svitak (engl. induction coil, ignition coil, njem. Zündspule) koji služi za pretvaranje niskonaponskih impulsa u visokonaponske, a koristi se u sustavu paljenja benzinskog motora.

Bobina radi na principu transformatora – niskonaponski impuls u primarnom namotaju inducira visokonaponski impuls u sekundarnom namotaju. Inducirani napon u sekundarnom namotaju proporcionalan je omjeru broja zavoja sekundarnog i primarnog namotaja i brzini pada jakosti struje kroz primarni namotaj.

Stariji motori koristili su jedan indukcijski svitak (bobinu) za paljenje smjese u svim cilindrima. Transformirati se može samo izmjenični napon te se istosmjerni razlama preko mehaničkog prekidača (platinskih dugmadi), a kod suvremenih preko elektroničkog sklopa. Kod klasičnih motora ugrađivala se samo jedna bobina, a visoki napon se mehaničkim razvodnikom usmjeravao na svjećice.

Kad se na elektroničkim sklopovima prekine strujni krug, nastaje strujni impuls, kojem se u bobini povećava napon do 15 kV (15.000 V). Služi za preskakanje iskre na svjećici

 

Pritom su nastajali veliki električni gubici, i smanjivala se pouzdanost te novi motori, u pravilu imaju posebnu bobinu za svaku svjećicu, a nemaju razvodnik paljenja. Platinska dugmad (do sredine 1970-ih) ili sustav tiristorskog ili tranzistorskog paljenja (do početka 90-ih) prekidao je primarni strujni krug bobine sinkrono s dolaskom klipova u gornju mrtvu točku kod kompresije.

Tako se istosmjerni napon pretvarao u izmjenični te se mogao transformirati. Inducirani visoki napon (15.000 V i više) se preko razvodnika paljenja vodio do svjećice odgovarajućeg cilindra gdje je izazivao iskru. Mana ovog sustava su naponski gubici u razvodniku paljenja te povećano trošenje pokretnih dijelova razvodnika paljenja.

Sustavi paljenja kod novijih motora ne koriste razvodnik paljenja zbog gubitaka kod prijenosa napona i potrebe za održavanjem, nego koriste više bobina. U upotrebi su sustavi s jednom bobinom za svaki cilindar i s jednom bobinom za dva cilindra.

Osnovni dijelovi svake bobine su primarni i sekundarni namotaji, koji na principu transformatora povećavaju napon na bobini

U oba slučaja bobine su upravljane elektronički od centralnog računala koje upravlja motorom automobila, smanjeni su gubici prijenosa napona i najvažnije u sustavu paljenja nema pokretnih dijelova, te je time smanjena potreba za održavanjem.

U slučaju kad je broj bobina jednak broju cilindara, bobine su malih dimenzija i smještene su na vrhu svjećica. Računalo šalje niskonaponske impulse svakoj bobini u točno određenom trenutku i time se generira iskra u odgovarajućem cilindru.

Sustav kod kojeg je jedna bobina povezana s dvije svjećice još je poznat i kao sustav paljenja s rasipnom iskrom (engl. waste spark system). Bobina generira dvije iskre po ciklusu cilindara u koje su umetnute svjećice spojene na nju.

Od sredine 1970-ih počelo je korištenje tiristorskog i tranzistorskog paljenja, bez mehaničkih kontakata, što je povećalo učinkovitost paljenja

 

Pri generiranju iskre jedan cilindar je u fazi završetka ciklusa kompresije i kod njega dolazi do paljenja smjese dok je drugi cilindar pri završetku ciklusa ispuha i kod njega iskra ne izaziva nikakvu reakciju.

Prednost ovog sustava je u smanjenju broja bobina za pojedini motor, a time i smanjenje cijene, uz postizanje istog učinka. Waste spark system koristio je Citroën u slavnom modelu 2CV (spaček) i njegovim izvedenicama Dyana, Ami 6 i Ami 8.

Zbog toga nije imao razvodnik paljenja te je bio vrlo otporan na vlagu (stariji su se motori gasili na kiši najčešće kad bi vlaga prodrla u razvodnik paljenja).

Suvremeni motori imaju po jednu elektroničku bobinu za svaki cilindar, odnosno svjećicu, čime prestaje potreba za razvodnikom paljenja, na kojem se stvaraju gubici

 

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo