Dobro je znati: Što je cetanski broj?

Pokazuje kašnjenje u paljenju dizelskog goriva nakon ubrizgavanja – što je veći, manje je kašnjenje i veća otpornost na opasne detonacije u cilindrima

Kvaliteta dizelskog goriva označava se cetanskim brojem (engl. Cetane Number – CN), koji ima slično značenje kao oktanski broj benzina. Za razliku od ON (engl. Octane Number), koji označava otpornost goriva prema naglom, detonantnom, izgaranju, što je posljedica nekontroliranog samozapaljenja, CB označava sposobnost samozapaljenja goriva (temelj rada dizel motora), odnosno kašnjenje u paljenju.
Ti su uvjeti točno obrnuti od uvjeta za detonaciju otto motora, što je i logično:
• u benzinskom (otto) motoru gorivo se ne smije samo zapaliti uslijed porasta temperature, nego iskrom na svjećici.
• u dizelskom motoru gorivo se treba samo zapaliti u cilindru, čim prije nakon ubrizgavanja u vrući zrak.
Kako bi se to postiglo, tijekom drugog takta usisani zrak se komprimira na 40 do 60 bara i zagrijava na 800 do 950°C.
Kašnjenje u paljenju je vrijeme od ubrizgavanja do zapaljenja goriva. Ako je preveliko, može doći do detonantnog izgaranja, odnosno nekontroliranih eksplozija unutar cilindara, koje mogu oštetiti vitalne dijelove motora. Što je veći CB, kašnjenje u paljenju je manje i manja je opasnost od detonacija.Cetanski broj dizelskog goriva pokazuje njegovu sposobnost samozapaljenja – što je veći manje je kašnjenje u paljenju i veća otpornost na opasne detonacijeDizelsko gorivo je smjesa ugljikovodika, vrelišta od 180 do 370°C. Cetanski broj (CB) određuje se referentnim gorivima:
• lako upaljivim cetanom (n-heksadekanu), cetanskog broja 100, i
• teško upaljivim alfa-metil-naftalinu, cetanskog broja 0.
Cetan C16H34 ima dugu, lančastu strukturu, koja se lako cijepa i pali (tome doprinosi i velik broj slobodnih atoma vodika). Alfa-metil-naftalin C11H10 ima prstenastu strukturu, znatno otporniju na paljenje i detonacije (to je posljedica i znatno manje slobodnih atoma vodika)
Prema važećim normama dizelsko gorivo treba imati cetanski broj veći od 49 (u praksi najčešće između 52 i 56). Primjerice, ako je CB 54, gorivo ima svojstva smjese 54 posto cetana i 46 posto alfa-metil-naftalina.
Opasnost i štete od nekontroliranog i eksplozivnog (detonantnog) izgaranja kod dizelskog motora znatno su manje nego kod benzinskog. Zbog toga je i znatno manja osjetljivost na kvalitetu goriva te se CB u pravilu ne iskazuje na crpkama goriva.Usporedba značenje oktanskog i cetanskog broja: gorivo visokog oktanskog broja ima niski cetanski broj i lako detonira u dizelskom motoru. I obrnuto, gorivo visokog cetanskog broja ima niski oktanski broj i vrlo je sklono detonacijama u benzinskim (otto) motorima

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo