Dobro je znati: Što je AdBlue i čemu služi?

-

Riječ je o razmjerno jednostavnom, ali vrlo učinkovitom rješenju ubrizgavanja otopine uree, odnosno mokraće (trgovački naziv AdBlue) u ispuh dizelskog motora, od koje nastaje amonijak NH3, koji se veže s NOx, stvarajući neopasni dušik i vodenu paru…
Uvođenjem ekološke norme Euro 6 dizelski motori svih automobila i gospodarskih vozila trebaju koristiti i AdBlue dodatak za čišćenje ispušnih plinova. O čemu se zapravo radi? AdBlue je otopina uree u vodi i sadrži 32,5 posto uree i 67,5 posto destilirane vode. No takvo rješenje, osim ugradnje posebnog SCR katalizatora, zahtjeva ugradnju dodatnog spremnika za AdBlue, kojeg treba redovito dopunjavati. Potrošnja dodatka AdBlue je oko 5 posto potrošnje goriva. Za postizanje iznimno niskih udjela štetnih plinova, koje propisuje norma Euro 6, nužno je kombinirati EGR i SCR. Pomoću EGR-a smanjuje se količina NOx-a, ali nužno je ugraditi i SCR katalizator, kako bi se NOx potpuno uklonio. Tu je, naravno, i filtar krutih čestica, koji se redovito regenerira, zbog nešto veće količine čađe koju stvara tehnologija EGR (povrat ispušnih plinova). Suvremeni dizelski motori u ispuhu imaju razmjerno malo čestica čađe, no svejedno nužni su filtar čađe (DPF) te katalizator selektivne redukcije (SRC). Što je veći udio mase ispušnih plinova (EGR-a) treba ubrizgati manje AdBluea radi uklanjanja NOx-a, i obrnuto. U oba je slučaja nužna ugradnja katalizatora, koji ‘hvata’ ostatke amonijaka preostalog iz SCR procesa. Sve to pokazuje koliko ekološke norme ‘zagorčavaju’ život konstruktorima, a i kupcima, zbog sve više cijene te zahtjevnijeg i skupljeg održavanja dizelskih motora.Pročitajte detaljnije…

Autor