Evo zašto su prednji kotači zakošeni prema unutra. To se zove usmjerenost (njem. Spur)

Dva su bitna razloga: da automobil sam održava pravac i što se pri ubrzavanju, kod auta s prednjim pogonom, prednji kotači razmiču, pa se i zbog toga uzdužno ukošavaju
Kotači se postavljaju uzdužno zakošeni prema unutra, odnosno kut uzdužnog nagiba, što se kolokvijalno naziva ‘špur’ (njem. Spur), iz dva razloga. Prvi je da automobil sam održava pravac – ako je ‘špur’ pravilno podešen, kad se na ravnoj cesti pusti volan iz ruke, auto mora ići ravno. Drugi je razlog što se kod automobila s prednjim pogonom, kod ubrzavanja prednji kotači razmiču, pa se i zbog toga uzdužno ukošavaju. 

Komentari