KAKO KABELIMA POSUDITI STRUJU: KOD MODERNIH AUTOMOBILA NI TO VIŠE NIJE JEDNOSTAVNO

Posebno pažljivi i s ispravnim redoslijedom spajanja električnih kabela trebaju biti vlasnici vozila sa start-stop sustavom

Kod posuđivanja struje za pokretanje motora crveni električni kabel mora biti čvrsto spojen na plus pol praznog akumulatora

Pogledajte na što morate paziti kako kod posuđivanja struje ne biste izazvali štetu, pa da pregori motormanagement, odnosno upravljačka elektronika motora i vozila, tj. kompjutor, a što se ubraja u poprilično skupi kvar kod svakog automobila. Nove tehnologije i novi električni i elektronski uređaji kojima se opremaju današnji moderni automobili polako mijenjaju neke savjete koji se dugi niz godina nisu mijenjali, ali moramo ih sada modificirati i prilagoditi, te upozoriti vlasnike takvih automobila kako sada postupati. Tako je dugi niz godina jedna jednostavna radnja, kao što je posuđivanje struje drugom automobilu za pokretanje motora koji je najčešće ostao s praznim akumulatorom, prerastao od jednostavnog zahvata u sofisticirani pristup rješavanja problema.

Svake zime ista slika kada naglo zahladi, pa slabije održavani automobili imaju problema s pokretanjem motora, jer im se ispraznio akumulator. Današnji akumulatori su puno izdržljiviji i efikasniji s većim kapacitetom nego do prije nekoliko godina, ali ispred današnjih akumulatora istovremeno se postavljaju znatno veći zahtjevi s razno raznim električnim potrošačima, pa akumulatori rade u još težim uvjetima, te je stoga i puno više problema s njima nego prije.Drugi kraj crvenog električnog kabela morate spojiti na plus pol akumulatora koji daje struju

Vjerujemo kako je svima jasno, ali nije naodmet napomenuti, da možete posuđivati struju električnim kabelima drugom vozilu samo u slučaju da oba vozila, ono koje daje i ono koje dobiva struju koriste akumulatore istog nominalnog napona, dakle kod nas 12 volta. Povezivanje dva akumulatora električnim kabelima mora se izvesti propisanim redoslijedom. Pri tom motor vozila koje daje struju mora biti ugašen (važan detalj, jer prije se savjetovalo da motor mora raditi, pa čak i s povišenim okretajima, kako bi olakšao pokretanje motora s praznim akumulatorom). Ne zaboravite! Ručni ili automatski mjenjač mora biti u neutralnom, odnosno parking položaju, kako bi se izbjeglo nekontrolirano pomicanje vozila. I još jedna važna stvar! Pazite kako se karoserije vozila ne dodiruju ni u jednoj točci.

Kod oba vozila isključite kontakt u bravi vozila (kod vozila koje daje struju zbog opasnosti pregaranja ECU i/ili alternatora) i ugasite sva trošila i uređaje (radio, ventilator, grijanje sjedala, grijanje stakla i retrovizora, brisače….), kako bi se potrošnja električne energije svela na minimum. To će osigurati maksimalnu snagu i lakše pokretanje motora. Kada stavljate stezaljke kablova na električne polove akumulatora izvedite to brzo, kao bi sveli moguće iskrenje kontakata na najmanju moguću mjeru.

Četiri su važna koraka kod posuđivanja električne struje kablovima. Važan je redoslijed kako ćete priključiti kablove na oba akumulatora i toga se strogo pridržavajte. Prvo se stavlja crveni električni kabel na plus pol ispražnjenog akumulatora (1), a njegov drugi kraj stavlja se na plus pol akumulatora koji daje struju. Potom se crni kabel povezuje s negativnim polom akumulatora koji daje struju (3), te se potom drugi kraj crnog električnog kabela povezuje s čvrstom masom (bez laka, najbolje goli lim ili metal na bloku/glavi motora automobila koji prima struju (4), najbolje što bliže elektropokretaču, dakle nikako ne na minus pol praznog akumulatora
Kod automobila opremljenih start-stop sustavom situacija je u potpunosti drugačija. Crni električni kabel priključuje se na posebno pripremljen minus pol u prostoru motora, a ne na minus pol samog akumulatora (vidi sliku). Za priključak crvenog kabela koristi se poseban priključak, na fotografiji označen ‘+’ simbolom.

Rekli smo kako je redoslijed priključenja električnih kabela na akumulatore oba vozila izuzetno važan, pa u svakom slučaju savjetujemo da pogledate u upute o održavanju svog vozila što i kako savjetuje proizvođač automobila kod posuđivanja struje električnim kabelom, te tako i postupite. Za to postoje valjani razlozi pa poslušajte savjete proizvođača kako biste izbjegli skupu štetu u obliku pokvarenog kompjutora ili elektronike na automobilu. Svakako pazite da električni kabeli za posuđivanje struje ne zapinju na ventilator ili na remen i remenice. Kod starijih automobila od 10 i više godina možete pokrenuti motor automobila koji daje struju, kako biste olakšali pokretanje drugog motora, ali kod mlađih i modernijih automobila savjetujemo da motor automobila koji daje struju ne radi.
Klasično povezivanje električnih kabela kod posuđivanja električne struje za pokretanje motora. Redoslijed: prvo se stavlja crveni električni kabel na plus pol ispražnjenog akumulatora (1), a njegov drugi kraj stavlja se na plus pol akumulatora koji daje struju. Potom se crni kabel povezuje s negativnim polom akumulatora koji daje struju (3), te se potom drugi kraj crnog električnog kabela povezuje s čvrstom masom na bloku motora automobila koji prima struju (4), što bliže elektropokretaču, dakle ne na minus pol praznog akumulatora

Posebnu pažnju kod posuđivanje električne struje kabelima trebaju imati vlasnici automobila koji imaju ugrađen start-stop sustav. U biti princip posuđivanja struje kod takvih motora je isti, ali se razlikuje s povezivanjem električnog kabela crne boje. Kako se upravljačka elektronika start-stop sustava povezuje direktno na minus pol akumulatora (najkraći put struje s najmanjim gubicima, što osigurava najefikasnije pokretanje motora), crni električni kabel se ne priključuje na minus pol akumulatora, već na goli lim ili dio metala, najbolje bok motora ili na poseban minus priključak koji se nalazi u prostoru motora. Isto tako crveni električni kabel se može priključiti na posebno pripremljen plus priključak smješten u prostoru motora, a najčešće na sebi ima crvenu kapicu.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo