Opel Corsa 1.2 troši 0,5 litara ulja na 1000 km

Treba razlučiti koliko od toga motor prolijeva ulje, a koliko troši
Prije tri godine kupio sam Opel Corsu 1.2 proizvedenu  2006., koja je dosad prešla 194.000 km. Dobro vuče i ne troši previše goriva (7-8 litara), ali svakih tisuću kilometara trebam doliti pola litre ulja. Svi koje sam pitao potvrdili su da je to previše, pa me zanima u čemu je problem i kako to mogu riješit?MladenRadi se o povećanoj potrošnji ulja, koja još nije zabrinjavajuća. Uz redovito dolijevanje možete nastaviti voziti, a doliveno ulje nije izgubljeno, jer se time obnavlja. Treba razlučiti koliko od toga motor prolijeva, a koliko troši. Ulje se najčešće prolijeva (curi) na brtvama kartera i poklopca ventila, a kod starijih vozila s više kilometara i na semeringu radilice. Zbog toga najprije provjerite koliko je to slučaj, a često može pomoći samo dotezanje vijaka na poklopcima kartera i ventila (u težim slučajevima treba izmijeniti brtve). Trošenje ulja u motoru događa se kroz vodilice ventila i/ili klipne prstenove (najčešće su prisutna oba mehanizma trošenja). To se detektira mjerenjem kompresije hladnog motora – na cilindrima gdje je tlak niži od 8 bara prisutno je ‘propuštanje kompresije’ i može se očekivati povećano trošenje ulja.  Za lociranje problema u cilindar se, kroz otvor svjećice, ulijeva žličica ulja. Ako potom, u mjerenju kompresije, tlak poraste, problem je u istrošenju klipnih prstenova. Ako ne poraste, problem je u istrošenju sjedišta ventila i/ili ventila. Ali, ponavljamo, kontrolirajte i dolijevajte ulje te vozite dalje. Obzirom na godine i kilometre ne trebate biti zabrinuti. 


Komentari

loading...