Otkrivamo najčešće kvarove: Hyundai ix35

Koji su sve problemi vašeg automobila i kako ih riješiti?
SVI MODELIPROBLEM – Neobična buka iz mehanizma prilikom zaključavanja ili otključavanja vrata.UZROK – Greška mehanizma za zaključavanje vratiju zbog nedovoljne podmazanosti.POPRAVAK – Ugradite modificirani mehanizam za zaključavanje vratiju.SVI MODELIPROBLEM – Lupkanje iz prednjeg ovjesa na neravnim površinama.UZROK – Istrošenost vezne poluge prednje balans štange.POPRAVAK – Ugradite modificirane vezne poluge prednje balans štange. Pritegnite matice na 98-118 Nm.SVI MODELIPROBLEM – Lupanje iz stražnjeg ovjesa na neravnim površinama.UZROK – Istrošenost vezne poluge stražnje balans štange..POPRAVAK – Ugradite vezne poluge stražnje balans štange. Pritegnite matice na 98-118 Nm.MODELI S POGONOM 4x4PROBLEM – Lupanje iz stražnjeg ovjesa.UZROK – Olabavljeni vanjski sigurnosni vijak donjeg ramena stražnjeg ovjesa.POPRAVAK – Izmijenite vanjske sigurnosne vijke oba donjeg ramena stražnjeg ovjesa na 152-157 Nm.MODELI S POGONOM 4x4PROBLEM – Lupanje iz stražnjeg ovjesa.UZROK – Olabavljeni sigurnosni vijci stražnjeg oscilirajućeg ramena.POPRAVAK – Skinite jedan sigurnosni vijak stražnjeg oscilirajućeg ramena.Temeljito očistite navoje stražnje glavčine i sigurnosnog vijka. Podmažite navoj sredstvom Loctite 2701, stavite vijak i pritegnite na 44-54 Nm. Ponovite postupak na preostala 3 vijka te potom za sva 4 na drugoj strani.MODELI S POGONOM 4x4PROBLEM – Škripanje iz prednjeg ovjesa pri vožnji preko ‘ležećih policajaca’ pri niskim temperaturama.UZROK – Pomicanje između zaštite šipke prednjeg amortizera i gornjeg ležaja prednjeg ovjesa.POPRAVAK – Povucite poklopac šipke amortizera prema dolje. Nanesite sredstvo za brtvljenje na gornji vanjski rub zaštite šipke amortizera i montirajte amortizer..MODELI S POGONOM 4x4PROBLEM – Mjerači instrumentalne ploče povremeno padnu na početni položaj. Dnevna svjetla povremeno trepere.UZROK – Greška kontrolnog modula ploče s instrumentima.POPRAVAK – Ugradite modificiranu instrumentalnu ploču. Modificirana instrumentalna ploča označena je zelenom točkom.MODELI S RUČNIM MJENJAČEMPROBLEM – Teško uključivanje stupnjeva prijenosa..UZROK – Neispravan glavni hidraulički cilindar spojke.POPRAVAK – Ugradite modificirani glavni cilindar spojke. Odzračite hidraulički sustav spojke.MODELI S RUČNIM MJENJAČEMPROBLEM – Papučica spojke se sporo vraća u potpuno otpušteni položaj.UZROK – Neodgovarajuća papučice spojke.POPRAVAK – Ugradite modificiranu papučicu spojke.DIZELSKI MODELI 1.7 S RUČNIM MJENJAČEMPROBLEM – Kašnjenje pri ubrzanju.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Provjerite komponente, elektronike i mehanike, kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte kontrolni modul nadograđenim softverom.MODELI S KODOVIMA D4HA-H/D4HA-LPROBLEM – Nepravilan rad na praznom hodu.UZROK – Oštećen grijač zbog neispravnog releja.POPRAVAK – Ugradite modificirani relej grijača. Ako je prisutan kod greške P0684, ugradite nove grijače.U suradnji s – Auto elektrika Novak d.o.o. – www.autodata.hr

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo