Otkrivamo najčešće kvarove: Kia Sportage

Koji su sve problemi vašeg automobila i kako ih riješiti?
SVI MODELIPROBLEM – Kočnice tvrde i preosjetljive.UZROK – Neispravna povratna opruga papučice kočnice, odnosno slobodan hod papučice kočnice.POPRAVAK – Ugradite modificiranu povratnu oprugu papučice kočnice. Odvrnite prekidač BPP dok klip ne dotakne papučicu kočnice. Provjerite je li visina papučice 163 mm (bez tepiha). Ako nije, podesite duljinu šipke glavnog cilindra kočnice. Podesite prekidač položaja papučice kočnice (BPP) tako da postignete slobodan hod 3-8 mm papučice kočnice. Dijagnostičkom opremom provjerite rad prekidača BPP.MODELI S FILTROM ČAĐE (PDF) OD 04/08PROBLEM – Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).UZROK – Električne instalacije davača temperature DPF-a taru se o podupirač.POPRAVAK – Ugradite modificirani davač temperature DPF-a s duljim električnim instalacijama. Provjerite spoj električnih instalacija, osigurajte odgovarajući slobodan hod.MODELI S FILTROM ČAĐE (PDF) OD 04/08PROBLEM – Motor radi nemirno i slabo vuče.UZROK – Odvojena donja cijev međuhladnjaka turbopunjača (TC) od međuhladnjaka ili turbopunjača (TC). Cijev međuhladnjaka turbopunjača (TC) neispravno zategnuta.POPRAVAK – Provjerite cijevi međuhladnjaka turbopunjača (TC) i stezaljke. Izmijenite komponentu(-e) ako je potrebno. Provjerite rad DPF-a. MODELI S POGONOM 4×4 PROBLEM – Lupkanje iz stražnjeg ovjesa.UZROK – Olabavljeni sigurnosni vijci stražnjeg oscilirajućeg ramena.POPRAVAK – Skinite jedan sigurnosni vijak stražnjeg oscilirajućeg ramena. Temeljito očistite navoje stražnje glavčine i sigurnosnog vijka. Podmažite navoj sredstvom Loctite 2701 i stavite vijak i pritegnite ga na 44-54 Nm. Ponovite postupak na preostala 3 vijka, a potom na sva 4 na suprotnoj strani. DIZELSKI MODELI 1.7  OD 04/11.PROBLEM – Gubitak učinkovitosti kočenja. Smanjene performanse motora.UZROK – Greška vakuumske pumpe servo kočnica.POPRAVAK – Ugradite modificiranu vakuumsku pumpu servo kočnica.U suradnji s – Auto elektrika Novak d.o.o. – www.autodata.hr


Komentari

loading...