Otkrivamo najčešće kvarove: Toyota Auris

Koji su sve problemi vašeg automobila i kako ih riješiti?
SVI MODELIPROBLEM – Snažan miris iz stražnjih kočnica. Buka iz stražnjih kočnica. Prekomjerna potrošnja goriva.UZROK – Obloge stražnjih kočnica zaglavljene u nosaču kliješta kočnica zbog korozije i onečišćenja.POPRAVAK – Stavite modificirane obloge stražnjih kočnicaSVI MODELI PROIZVEDENI U ENGLESKOJ I TURSKOJ, OD 07/2007PROBLEM – Poluga ručne kočnice teško se aktivira kada je vozačevo sjedalo u maksimalnom položaju naprijed.UZROK – Neispravno podešavanje mehanizma ručne kočnice.POPRAVAK – Podesite mehanizam ručne kočnice kako biste dobili 3-6 zareza na poluzi ručne kočnice pri 200 N. Obavite postupak prilagodbe kočnica: aktivirajte ručicu ručne kočnice za 1 zarez te vozite 400 m brzinom 40 km/h. Otpustite ručnu kočnicu. Pričekajte 5 minuta. Postupak ponovite dva puta puta. SVI MODELI PROIZVEDENI U JAPANU, OD 11/2007PROBLEM – Poluga ručne kočnice teško se aktivira kada je vozačevo sjedalo u maksimalnom položaju naprijed.UZROK – Neispravno podešavanje mehanizma ručne kočnice. Loša proizvodnja sajli ručne kočnice.POPRAVAK – Postavite modificiranu polugu ručne kočnice i sajle ručne kočnice. Podesite mehanizam ručne kočnice kako biste dobili 3-6 zareza na poluzi ručne kočnice pri 200 N. Obavite postupak prilagodbe kočnica: aktivirajte ručicu ručne kočnice za 1 zarez te vozite 400 m brzinom 40 km/h. Otpustite ručnu kočnicu. Pričekajte 5 minuta. Postupak ponovite dva puta. SVI MODELI, OD 2008.PROBLEM – Lupanje iz stupa upravljača pri malim brzinama i na neravnim površinama.UZROK – Prekomjeran slobodan hod u pogonskim zupčanicima motora EPS.POPRAVAK – Postavite modificirani stup upravljačSVI MODELI S KODOVIMA MOTORA 3ZZ-FE/4ZZ-FE, OD 06/2007PROBLEM – Kuckanje iz gornjeg dijela motora.UZROK – Neodgovarajuća izvedba hidrauličnih podizača.POPRAVAK – Skinite sve hidraulične podizače i provjerite ima li oštećenja. Zamijenite oštećene hidraulične podizače i pripadajuće ventile.SVI MODELI S KODOM MOTORA 1ND-TV, OD 2008.PROBLEM – Zvuk zviždanja na otprilike 1600 o/min iz prostora motora.UZROK – Loša izvedba turbopunjača.POPRAVAK – Ugradite modificirani turbopunjač.SVI MODELI S DIZELSKIM MOTOROM 1.4, OD 08/2008PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli. Pohranjeni kod greške: P0487.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nisu nađene greške: Stavite modificirano računalo motora (ECM). SVI MODELI S KODOM MOTORA 1ND-TVPROBLEM – Zveckanje iz sklopa spojke dok je motor u praznom hodu i papučica spojke potpuno otpuštena.UZROK – Neodgovarajuća izvedba sklopa spojke.POPRAVAK – Stavite modificirani sklop spojke. Zamijenite koncentričan pomoćni cilindar spojke.SVI MODELI S KODOM MOTORA 1ND-TV, OD 12/2009PROBLEM – Loš hladan start. Neispravan prazni hod kod hladnog starta.UZROK – Neispravne brizgaljke goriva. Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom. Provjerite broj na brizgaljkama goriva. Ako je broj 23670-33050, zamijenite brizgaljke goriva. Za učinkovit popravak neophodna je nadogradnja softvera – obratite se proizvođaču.SVI MODELI, OD 2008.PROBLEM – Lupanje iz upravljača pri okretanju upravljača.UZROK – Suhe kontaktne površine na donjem zglobu stupa upravljača sa užlijebljenim spojem.POPRAVAK – Za potvrdu uzroka: označite poravnanje na donjem zglobu stupa upravljača sa letvom upravljača. Skinite donji zglob stupa upravljača sa letve upravljača. Kliznite donji zglob stupa upravljača unutra-van 10 puta. Provjerite jesu li referentne oznake poravnate. Stavite donji zglob stupa upravljača. Probna vožnja. Ako se više ne čuje buka: Stavite modificirani donji zglob stupa upravljača. SVI MODELI S DIZELSKIM MOTOROM 2.0/2.2, OD 12/07PROBLEM – Pregrijavanje motora. Gubitak rashladnog sredstva.UZROK – Neispravno brtvilo glave cilindra.POPRAVAK – Provjerite je li površina glave cilindra iskrivljena Maksimalna tolerancija: 0,05 mm. Stavite modificirano brtvilo glave cilindra.SVI MODELI S FILTROM ZA ČESTICE ČAĐE (DPF)PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli. Motor radi u prinudnom modu.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM). Blokirana vakuumska cijev davača tlaka filtera za čestice čađe (DPF). Filter za čestice čađe (DPF) blokiran.POPRAVAK – Provjerite jesu li sve cijevi za vakuum davača tlaka DPF ispravno postavljene i da li propuštaju. Provjerite rad i stanje DPF. Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom.SVI MODELI, OD 03/2007PROBLEM – Loš prazni hod. Greška pri startanju.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver računala motora (ECM).SVI MODELI, OD 03/2007PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli. Računalo motora (ECM) u prinudnom modu.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver računala motora (ECM).SVI MODELIPROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli. Motor radi u prinudnom modu.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom.SVI MODELI S KODOM MOTORA 1CD-FTVPROBLEM – Loš hladan start.UZROK – Neispravni grijači.POPRAVAK – Provjerite grijače, zamijenite ako je potrebno. Ponovno programirajte ECM s modificiranim softverom.SVI MODELIPROBLEM – Povremeni gubitak snage pri ubrzanju. Trzanje motora.UZROK – Ventil povrata ispušnih plinova (EGR) ne radi ispravno.POPRAVAK – Provjerite filtar za zrak, zamijenite ako je potrebno. Provjerite davač protoka mase zraka (MAF), zamijenite ako je potrebno. Očistite ventil za povrat ispušnih plinova (EGR) i pripadajuće dijelove. Ponovno programirajte ECM s modificiranim softverom.SVI MODELI S DIZELSKIM  MOTOROM 2.0/2.2PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli. Miris dizela u kabini.UZROK – Propuštanje u visokotlačnoj pumpi goriva.POPRAVAK – Provjerite kod datuma proizvodnje na visokotlačnoj pumpi goriva.Ako je datum proizvodnje prije 02/2010 (01M 02700), zamijenite visokotlačnu pumpu goriva modificiranom verzijom.U suradnji s – Auto elektrika Novak d.o.o. – www.autodata.hr

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo