Toyota Avensis: Ovo su najčešći kvarovi solidne japanske limuzine srednje klase

Hladan motor ne pali zbog neispravnih grijača, problemi sa senzorima kontrole ESP-a i motora, nepravilnost spojke zbog kvara hidrauličkog cilindra, greškom softvera variraju okretaji minimuma, gubitak snage zbog oštećenja cijevi zraka na intercooleru…
‘Japanski Passat’, takav naziv najbolje opisuje solidnu i pouzdanu japansku limuzinu srednje klase, koja je na našem tržištu ostavila manji trag nego što je mogla i zaslužila.Za to su ‘krive’ navike naših kupaca, gdje u ovoj klasi sve bitno počinje i završava s njemačkom ponudom. Uvjerljiva svojstva ovog modela utvrdili smo u testu rabljenog, a ovo su sve bitne nepravilnosti i slabosti ove serije:SVI MODELIPROBLEM – Loše paljenje hladnog motoraUZROK – Neispravni grijači.POPRAVAK – Ugradite nove grijače. Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije(nisu) nađena(-e) greška(-e): Ponovno programirajte računalo motora (ECM) nadograđenim softverom.SVI MODELIPROBLEM – Svijetli kontrolna lampica ESP. Nemoguće je programirati davač kuta upravljača.UZROK – Neispravna kalibracija davača kuta upravljača.POPRAVAK – Osigurajte da je upravljač u položaju ravno naprijed. Osigurajte da je davač kuta upravljača poravnat sa stupom upravljača. Kalibrirajte davač kuta upravljača.SVI MODELIPROBLEM – Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor radi u prinudnom modu.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM). Blokirana vakuumska cijev davača tlaka filtera za čestice čađe (DPF). Filter čađe (DPF) blokiran.POPRAVAK – Provjerite jesu li sve cijevi za vakuum davača tlaka DPF ispravno postavljene i propuštaju li. Provjerite rad i stanje DPF. Ponovno programirajte računalo motora (ECM) nadograđenim softverom.SVI MODELIPROBLEM – Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Računalo motora (ECM) u prinudnom modu.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver računala motora (ECM).SVI MODELIPROBLEM – Motor nemirno radi u praznom hodu i gasi se.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver računala motora (ECM).SVI MODELIPROBLEM – Nije moguće ubaciti CD u CD player.UZROK – Potrebna inicijalizacija CD playera.POPRAVAK – Provedite inicijalizaciju CD player-a na sljedeći način: Skinite osigurač F2 (15A) sa kutije s osiguračima/ploče s relejima 1 u prostoru motora. Pričekajte 5 minuta. Ponovno postavite osigurač.MODELI S RUČNIM MJENJAČEMPROBLEM – Cviljenje kad je papučica spojke pritisnuta ili otpuštena. Teško šaltanje i loš rad papučice spojke.UZROK – Neispravan glavni cilindar spojke.POPRAVAK – Ugradite modificirani glavni cilindar spojke.MODELI S RUČNIM MJENJAČEMPROBLEM – Cviljenje kada je papučica spojke pritisnuta ili otpuštena. Teško je aktivirati brzine. Pogrešni rad papučice spojke.UZROK – Neispravan glavni cilindar spojke.POPRAVAK – Ugradite modificirani glavni cilindar spojke.SVI MODELIPROBLEM – Klima-uređaj (AC) nije učinkovit.UZROK – Neispravan relej spojke kompresora klima-uređaja.POPRAVAK – Zamijenite relej spojke kompresora klima-uređaja.SVI MODELIPROBLEM – Cviljenje kočnica.UZROK – Stavljene su zamjenske obloge kočnica, bez podloški protiv cviljenja.POPRAVAK – Postavite podloške protiv cviljenja na obloge kočnica. Zamjenske se podloške mogu nabaviti zasebno.SVI MODELIPROBLEM – Svijetli kontrolna lampica ESP. Nemoguće je programirati davač kuta upravljača.UZROK – Neispravna kalibracija davača kuta upravljača.POPRAVAK – Osigurajte da je upravljač u položaju ravno naprijed. Osigurajte da je davač kuta upravljača poravnat sa stupom upravljača. Napravite kalibraciju davača kuta upravljača.MODELI S KODOVIMA 3ZZ-FE/4ZZ-FEPROBLEM – Kuckanje iz gornjeg dijela motora.UZROK – Loša izvedba hidrauličnih podizača.POPRAVAK – Zamijenite oštećene hidraulične podizače i pripadajuće ventile.MODELI S KODOM MOTORA 3ZZ-FEPROBLEM – Pri velikim električnim opterećenjima brzina vrtnje motora na praznom hodu varira između 1000-1500/min.UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ugradite modificirano računalo motora (ECM).MODELI S KODOM 1AZ-FEPROBLEM – Neobična buka iz pomoćnog pogonskog remena.UZROK – Neispravan zatezač pomoćnog pogonskog remena.POPRAVAK – Zamijenite zatezač pomoćnog pogonskog remena te po potrebi ugradite novi remen.MODELI S KODOM 1AZ-FE1AZ-FSE, 2AZ-FSEPROBLEM – Gubitak rashladnog sredstva. Pregrijavanje motora. Rashladno sredstvo curi kod brtve glave cilindra.UZROK – Nedovoljna dubina rupe u bloku motora za vijak glave cilindra.POPRAVAK – Ugradite novi blok motora sa klipnim sastavom.MODELI S KODOM 1CD-FTVPROBLEM – Jak miris u unutrašnjosti vozila zbog jakog proklizavanja spojke. UZROK – Neodgovarajuća izvedba sklopa spojke uzrokuje preuranjenu istrošenost.POPRAVAK – Postavite modificiranu centralnu ploču spojke i modificiranu tlačnu ploču spojke.MODELI S KODOM FTVPROBLEM – Škripanje iz prostora motora.UZROK – Pomoćni(-o) pogonski(-o) remen(-nje) istrošen(-o). Neispravni zatezač pomoćnog pogonskog remena. Pumpa servo upravljača neispravna. Remenica PAS pumpe neispravna. Kompresor klima-uređaja neispravan.POPRAVAK – Provjerite komponente i zamijenite ako je potrebno.MODELI S KODOM 1CD-FTVPROBLEM – Gubitak snage. Zviždanje iz prostora motora.UZROK – Oštećena donja cijev hladnjaka stlačenog zraka, iza turbopunjača (TC)POPRAVAK – Ugradite modificiranu donju cijev hladnjaka stlačenog zraka.MODELI S KODOVIMA MOTORA 1CD-FTV/2AD-FHV PROBLEM – Prednje lijevo kratko svijetlo treperi nakon što se uključi dodatni grijač.UZROK – Interferencija signala na električne instalacije u sklopu električnih instalacija u prostoru motora, kad je pod velikim električnim opterećenjem (dodatni grijač).POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ugradite modificirani sklop električnih instalacija u prostoru motora.MODELI S KODOM 1CD-FTVPROBLEM – Loš hladan start.UZROK – Neispravni grijači.POPRAVAK – Provjerite grijače, zamijenite ako je potrebno. Ponovno programirajte ECM s modificiranim softverom.DIZELSKI MODELI 2.0 D-4DPROBLEM – Motor loše pali ili ne može upaliti.UZROK – Neispravan davač tlaka u vodu goriva (FRP) neispravan.POPRAVAK – Ugradite modificirani vod goriva s davačem tlaka u vodu goriva (FRP).DIZELSKI MODELI 2.0 D-4DPROBLEM – Povremeni gubitak snage pri ubrzanju.Trzanje motora.UZROK – Ventil povrata ispušnih plinova (EGR) ne radi ispravno.POPRAVAK – Provjerite filtar zraka te ga po potrebi izmijenite. Provjerite davač protoka mase zraka (MAF), izmijenite ako je potrebno. Očistite ventil za povrat ispušnih plinova (EGR) i pripadajuće dijelove. Ponovno programirajte ECM s modificiranim softverom.DIZELSKI MODELI 2.0 D-4DPROBLEM – Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Miris dizela u kabini.UZROK – Propuštanje u visokotlačnoj pumpi goriva.POPRAVAK – Provjerite kod datuma proizvodnje na visokotlačnoj pumpi goriva. Ako je prije 02/2010 (01M 02700), zamijenite visokotlačnu pumpu goriva modificiranom verzijom.DIZELSKI MODELI 2.0 D-4DPROBLEM – Pregrijavanje motora. Gubitak rashladnog sredstva.UZROK – Neispravno brtvilo glave cilindra.POPRAVAK – Provjerite je li površina glave cilindra iskrivljena. Maksimalna tolerancija: 0,05 mm. Ugradite modificirano brtvilo glave cilindra.MODELI S FILTROM ČAĐE (DPF)PROBLEM – Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).UZROK – Greška softvera računala motora (ECM). Blokirana brizgaljka aditiva za gorivo.POPRAVAK – Zamijenite brizgaljku aditiva za gorivo. Ponovno programirajte ECM s modificiranim softverom.MODELI S KODOM: 1AD-FTV, 2AD-FHVPROBLEM – Nagli gubitak snage pri ubrzanju. Zviždanje iz motora.UZROK – Sigurnosne stezaljke ne drže dovoljno cijevi međuhladnjaka turbopunjača (TC).POPRAVAK – Zamijenite cijevi međuhladnjaka turbopunjača (TC) i stezaljke.U suradnji s Auto-elektrika Novak d.o.o.


Komentari

loading...