Pravni savjet: Što kad osiguranje umanjuje iznos totalne štete?

Kao oštećenik možete zatražiti potpunu nadoknadu ili zadržati oštećeni auto, uz umanjenu isplatu
Prilikom obračuna totalne štete osiguravatelj je iznos za isplatu umanjio za vrijednost tzv. ‘spašenih dijelova’ odnosno za 30% od tržišne vrijednosti automobila. Imam li kao oštećenik mogućnost izbora tih ‘spašenih dijelova’, odnosno koliko o tome odlučujem?Ivan R.Kao oštećenik možete prihvatiti obračun totalne štete tako da osiguravatelj od tržne vrijednosti vozila na dan štetnog događaja odbije u postotku utvrđeni obim spašenih ostataka vozila ili možete zahtijevati da osiguravatelj preuzme spašene ostatka vozila i isplati vam potpunu naknadu, bez odbitka vrijednosti spašenih ostataka. Dakle, u konkretnoj situaciji, kao oštećenik, možete procijeniti koja vam je situacija povoljnija.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo