PRAVNI SAVJET

Prodavač rabljenog automobila odgovara za njegove skrivene mane i nakon 2 godine

Pravni ishod slučaja rabljenog automobila kod kojeg su nakon kupnje uočeni nedostaci u funkcioniranju motora i mjenjača:

Autor: Vanja Vargec

Radi se o skrivenim nedostacima na automobilu koji su utvrđeni tijekom redovitog korištenja te su reklamirani prodavaču. Kako problemi nisu riješeni, a prodavač nije pristao na nadoknadu štete, došlo je do sudskog spora. Ovo je ishod:

Potpuno je pogrešno tumačenje tuženika da prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke na prodanoj stvari samo ako se oni pojave u roku od 6 mjeseci od prijelaza rizika na kupca, a u roku od 2 godine samo ukoliko se radi o skrivenim nedostacima koje kupac nije mogao otkriti uobičajenim pregledom stvari dok se u konkretnom slučaju ne može raditi o takvim skrivenim nedostacima jer su svi nastali tijekom redovite eksploatacije stvari te očito nisu postojali u trenutku primopredaje.

Kako kod potrošačkih ugovora kupac nije obvezan pregledati stvar, a niti se kod tehničke stvari kakav je automobil skriveni nedostaci mogu utvrditi na drugi način osim redovitom eksploatacijom, korištenjem te stvari na uobičajeni način, to se u konkretnom slučaju radi o skrivenim nedostacima koji su se pojavljivali u tijeku redovne eksploatacije vozila, po tužitelju promptno prijavljivali, a po tuženiku i drugim ovlaštenim serviserima na koje je bila upućena otklanjali, ali ne i otklonili odnosno i nakon što su se otklonili ponovno su se pojavili i u konačnici postoje i u trenutku pregleda i učinjenih probnih vožnji po prometno tehničkom vještaku u ovom postupku.

Tužitelj je svaki uočeni nedostatak odmah prijavljivao, pa kako se prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase nakon isteka dvije godine računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju (čl.422. st.1 ZOO-a).

Prodavatelj ili drugi ovlašteni koncesionari su prihvaćali tužiteljeve reklamacije koje su uslijedile već nekoliko dana po preuzimanju vozila pa sve do neposredno prije utuženja, koja činjenica već sama po sebi znači priznanje da isporučeni automobil ima nedostataka pa žalbeni razlog iz kojeg bi se moglo zaključiti da tuženik ukazuje i na promašeni rok u kojem kupac ima određena prava zbog materijalnih nedostatka primljene stvari je posve neutemeljen (tako npr. VSRH broj Rev-965/07-2 od 08. siječnja 2008.)

Autor

Preporučeni sadržaj