PRAVNI SAVJET

Stradao u automobilu alkoholiziranog vozača, osiguranje odbija odštetu…

Pokrenite parnički postupak u kojem ćete iznijeti da niste mogli znati, niti na temelju vozačeva ponašanja zaključiti, da je osoba s kojom ste sjeli u automobil bila pod utjecajem alkohola…

PITANJE ČITATELJA

Vozio sam se s prijateljem, koji je skrivio nesreću, a policija je utvrdila da je imao 0,8 promila alkohola Zbog toga mi osiguranje odbija platiti odštetu za ozljede, premda nisam imao saznanja da je vozač alkoholiziran, niti sam to mogao primijetiti. Imam li kakva prava s obzirom na situaciju?

ODGOVOR PRAVNOG STRUČNJAKA

Savjetujem vam da pokrenete parnični postupak u kojem trebate iznijeti činjenicu da niste mogli znati, niti na temelju vozačeva ponašanja zaključiti, da je osoba s kojom ste sjeli u automobil bila pod utjecajem alkohola. Ako uspijete u dokaznom postupku pred sudom uvjeriti sud u svoje tvrdnje, imate dobre šanse u cijelosti uspjeti u postupku i ostvariti naknadu koja vam pripada. Zbog toga je važno da angažirate dobrog odvjetnika, koji ima iskustva u sličnim parničkim postupcima…

Foto: Pixabay, Screenshot YouTube

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin