PRAVNI SAVJET

Traktor oštetio kamion na oranici. Tko će platiti nadoknadu za štetu?

Pixabay, Solitude

Oranica nije javna prometna površina, pa se nadoknada ne može potraživati od osiguravatelja, nego od vlasnika traktora, ako je neosporno da je on izazvao štetu

PITANJE ČITATELJA
Radi dostave poljoprivrednog materijala parkirao sam kamion na oranici i na njega je, nepažnjom vozača, prilikom manevriranja naletio priključni stroj traktora. Od koga mogu potraživati nadoknadu štete?

ODGOVOR PRAVNOG STRUČNJAKA

Prvo je trebalo osigurati dokaze, iz kojih proizlazi da se dogodilo kao što navodite. Trebali ste pozvati policiju koja bi napravila zapisnik o štetnom događaju, koji bi vam bio podloga za zahtjev za nadoknadu štete, odnosno sudski proces.
U protivnom, trebat će vam svjedoci, koji će potvrditi da je štetni događaj nastao kako ste naveli, a ne suprotno, primjerice da ste vi kamionom, nepažljivim manevriranjem udarili u traktor. Načelno, pravo na naknadu imate od osiguravatelja i vlasnika traktora.
No, u konkretnoj situaciji, oranica na kojoj se dogodilo oštećenje, nije javna prometna površina te prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama osiguravatelj ne snosi jamstvenu odgovornost za štetu.
Vlasnik vozila koji je odgovoran za oštećenje vašeg kamiona ne može se pozivati na činjenicu nastanka nezgode izvan javne prometne površine te vam je dužan isplatiti nadoknadu za štetu na kamionu.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo