DOKTORE, POMOZITE

Ulje u ekspanzijskoj posudi sustava za hlađenje – problem u glavi motora, hitno u servis!

Foto: Autoportal.hr

Došlo je do miješanja motornog ulja i rashladne tekućine, a problem je u oštećenju brtve ili pucanju glave, najčešće zbog pregrijavanja motora

Ako u ekspanzijskoj posudi sustava za hlađenje motora uočite crno zamućenje rashladne tekućine, došlo je do miješanja motornog ulja i rashladne tekućine. Problem je u oštećenju brtve ili pucanju glave motora.

To se najčešće događa uslijed pregrijavanja motora (mogući uzroci, neispravni: termostat, temperaturni prekidač ventilatora, elektromotor ventilatora, hladnjak). Pregrijavanje motora u pravilu se događa ljeti, a posljedice se javljaju zimi).

Ako je otkazala brtva glave motora, potrebno je izmijeniti, a pritom doraditi dosjede. Ako je došlo do oštećenja glave, problem je ozbiljniji. Tada je preporučljivije kupiti dobru rabljenu glavu motora (nova je, u pravilu preskupa i neisplativ, nego popravljati (zavarivati) oštećenu.

Autor

Preporučeni sadržaj