Utječe li čipiranje na vijek turbopunjača?

Povišenje tlakova prednabijanja skraćuje trajnost i turbopunjača i cijelog motora, pogotovo ako se napravi površno bez dorade ispušnog sustava, radi povećanja protočnosti…
Kupio sam Ford Focus 1.6 TDCi iz 2013., sa 122.000 km. Želio bih povećati snagu motora ‘čipiranjem’ elektronike. Zanima me koliko je to preporučljivo, jer sam čuo razna mišljenja – da to ne utječe na trajnost motora, i da ću uništiti turbinu…Ivica F.Povećanje snage tzv. chip-tuningom sastoji se u skidanju elektroničke blokade na turbopunjaču, koja ograničava tlak prednabijanja. Time nekontrolirano raste toplinsko i mehaničko opterećenje vitalnih dijelova motora, od turbopunjača do  klipnog mehanizma i ispuha, što im skraćuje vijek. To nikome ne preporučujemo, a posljedica je preran otkaz turbopunjača i skraćivanje vijeka cijelog motora. Problem se povećava ako tuniranje nije kvalitetno i cjelovito, ako se uz povišenje tlakova prednabijanja ne ubradi protočniji ispušni sustav.Tada, naime, nastaje povratni tlak, za kojeg turbopunjač nema odgovarajući aksijalni ležaj. Naime većina turbopunjača ima dva ležaja vratila koje spaja turbinsko i kompresorsko kolo. Jedan je radijalan, a drugi radijalno-aksijalan i suprotstavlja se aktivnom tlaku.Ako se bitno poveća tlak prednabijanja, a ne ugradi protočnija ispušna grana, javljaju se ispušna prigušenja i povratni tlak, koji uništava turbopunjač jer stvara aksijalnu silu za kojoj u konstrukciji turbopunjača nije predviđen odgovarajući oslonac.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo