Vlasnici kafića postaju naftni magnati?!

Talog od kave iz aparata za kavu sadrži 20 posto ulja koje je moguće pretvoriti u biodizel…

Najnovije istraživanje pokazuje da je upravo masa koja ostaje nakon kuhanja kave novi potencijal u proizvodnji biodizela. Prosječan kafić dnevno proizvede oko 10 kg ove materije, dok veliki lanci, poput Starbucksa i Costa Coffeea ovu masu mjere u tonama.

Procjenjuje se da 20 posto mase otpada na korisno ulje, koje se odgovarajućim procesima prerade može pretvoriti u pogonsko gorivo. Od 10 kg kavenog taloga moguće je dobiti dvije litre bio goriva. Poseban potencijal ovdje predstavljaju i tvornice za preradu i pakiranje kave, čiji je škart također prepoznat kao vrijedna sirovina. Kako će se ova priča dalje razvijati, preostaje nam da vidimo.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo