Vlasnici kafića postaju naftni magnati?!

Talog od kave iz aparata za kavu sadrži 20 posto ulja koje je moguće pretvoriti u biodizel…

Najnovije istraživanje pokazuje da je upravo masa koja ostaje nakon kuhanja kave novi potencijal u proizvodnji biodizela. Prosječan kafić dnevno proizvede oko 10 kg ove materije, dok veliki lanci, poput Starbucksa i Costa Coffeea ovu masu mjere u tonama.

Procjenjuje se da 20 posto mase otpada na korisno ulje, koje se odgovarajućim procesima prerade može pretvoriti u pogonsko gorivo. Od 10 kg kavenog taloga moguće je dobiti dvije litre bio goriva. Poseban potencijal ovdje predstavljaju i tvornice za preradu i pakiranje kave, čiji je škart također prepoznat kao vrijedna sirovina. Kako će se ova priča dalje razvijati, preostaje nam da vidimo.


Komentari

loading...