Policija danas provodi preventivno-represivnu akciju ‘Zaštita pješaka’

Zagrebačka policija provest će još jednu preventivnu akciju u prometu, usmjerenu prvenstveno na zaštitu pješaka kao najranjiviju skupinu u prometu

U srijedu, 12. siječnja 2022. godine, na području Policijske uprave zagrebačke provest će se preventivno-represivna akcija Zaštita pješaka.

Cilj je Akcije smanjenje broja prometnih nesreća i broja stradalih osoba, a posebice pješaka kao najranjivije skupine u prometu. Akcija je usmjerena na prekršaje vozača (čl. 133. – 135. Zakona o sigurnosti prometa na cestama) te ih pozivamo da prilagode brzinu kretanja i propuštaju pješake na obilježenim pješačkim prijelazima te pješake koji kolnik prelaze izvan mjesta obilježenog za prelazak gdje oni ne postoje kao takvi. Pješake pozivamo da kolnik prelaze samo na za to obilježenim mjestima i poštuju zeleno svjetlo na semaforu.

Foto: MUP.hr

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin