ČUVAJTE PJEŠAKE

Policija u Zagrebu najavljuje pojačanu kontrolu u akciji “Zaštita pješaka”

-

U utorak i srijedu, 26. i 27. listopada 2021. godine, na području Policijske uprave zagrebačke provest će se preventivno-represivna akcija Zaštita pješaka…

Zagrebačka policija provest će još jednu preventivnu akciju u prometu, usmjerenu prvenstveno na zaštitu pješaka kao najranjiviju skupinu.

Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i broja stradalih osoba, a posebice pješaka kao najranjivije skupine u prometu. Akcija je usmjerena na prekršaje vozača (čl. 133. – 135. Zakona o sigurnosti prometa na cestama) te ih pozivamo da prilagode brzinu kretanja i propuštaju pješake na obilježenim pješačkim prijelazima te pješake koji kolnik prelaze izvan mjesta obilježenog za prelazak gdje oni ne postoje kao takvi.

Isto tako, pješake se moli i poziva da kolnik prelaze samo na za to obilježenim mjestima i poštuju zeleno svjetlo na semaforu. Isto tako, da prate tijek prometa i pažljivo stupaju na obilježene prijelaze…

Foto: MUP.hr

Autor