DOKTORI ZA TERENCE

Tehnički pregled vozila sa stalnim pogonom 4×4 radi se u specijaliziranim stanicama

-

Integralni pogon (4×4) s tri međusobno povezana diferencijala zahtjeva korištenje posebne linije za ispitivanje kočnica i prijenosnog mehanizma, jer se klasičnim ispitivanjem kočnica terenca može preopteretiti i oštetiti mehanizam pogona… 

Treba razlikovati vozila sa stalnim pogonom na svim kotačima (All Wheel Drive – AWD) i vozila s mogućnošću povremenog pogona na svim kotačima (vozila s pogonom 4×4). Kod AWD vozila moment i snaga motora se kontinuirano u vožnji raspodjeljuju na prednje i stražnje kotače sukladno uvjetima vožnje i logici kojom upravlja računalo koje kontrolira transmisiju vozila.

Vozila s pogonom 4×4 su primarno vozila sa stražnjim ili prednjim pogonom kod kojih vozač može, kad naiđe na nepovoljne uvjete vožnje (sklizak teren, strma cesta…) povremeno i privremeno uključiti pogon na sve kotače kako bi pri manjim brzinama uspio savladati prepreku. Ovakav pogon nije namijenjen za stalnu vožnju pri većim brzinama.

Prilikom ispitivanja kočnica kotača na jednoj osi (prednjih ili stražnjih) kotači druge trebaju biti na nizu pokretnih valjaka

Vozila s mogućnošću pogona na sve kotače čine tek nešto više od pet posto ukupnog broja registriranih vozila na našem tržištu. Odlikuju se posebnim mogućnostima u uvjetima otežanog prianjanja kotača na podlogu, jer snagu prenose na sve kotače, što se ostvaruje više ili manje krutom vezom između prednjih i stražnjih kotača.

To je dobro na skliskoj podlozi, ali može biti problem kod ispitivanja kočnih sposobnosti u stanicama za tehnički pregled. Naime, kočnice se ispituju tako da se kotači jedne osovine pokreću rotirajućim valjcima, koji nakon aktiviranja kočnica vozila mjere otpor kočenja na svakom kotaču te analiziraju učinkovitost i ravnomjernost kočenja.

Postupak se provodi najprije na kotačima jedne osovine, a potom druge. Ali, tada nastaje problem. Dok su, primjerice, prednji kotači u valjcima, stražnji su na krutoj podlozi (i obrnuto). Tada se snaga, prenesena trenjem s kontrolnih valjaka na kotače na jednoj osi, preko mehanizma pogona 4×4 prenosi i na kotače na drugoj osi.

Za korektna ispitivanja podvozja važno je podesiti ispravan tlak u gumama. Oznaka s podacima o tlaku u gumama je na boku vrata

Kako su oni na krutoj podlozi, a vozilo je blokirano u valjcima, u nekim slučajevima može doći do preopterećenja mehanizma integralnog pogona. Zbog toga se obavezno, prije ispitivanja na valjcima nadzornik provjerava jesu li prednja i stražnja osovina pogonski razdvojeni, i ako nisu, obavezno ih razdvaja posebnom polugom na mjenjačkoj kutiji ili kontrolnom tipkom u kabini vozila.

Problem je kod nove generacije terenaca i SUV vozila sa stalnim pogonom 4×4 (AWD), preko mehaničkog razvodnika snage ili viskozne spojke u funkciji središnjeg diferencijala. Takvih je više od 90 posto. Kod njih su prednji i stražnji kotači u mehaničkoj pogonskoj vezi.

Tom mehaničkom pogonskom vezom upravlja računalo koje, ovisno o programiranoj logici, može prepoznati nalazi li se vozilo na valjcima za ispitivanje kočnica i treba li razdvojiti prednji od stražnjeg pogona. Zbog toga okretanje prednjih kotača, odnosno stražnjih, na valjcima za ispitivanje kočenja, može potaknuti okretanje kotača na suprotnoj osi kotača, ako upravljačko računalo ne prepoznaje da se radi o ispitivanju na valjcima.

Velika se pozornost posvećuje provjeri zazora svih vitalnih dijelova podvozja, posebice spona, kuglastih zglobova, i upravljačkog prijenosnika (reduktora)

Ako kotači na suprotnoj osi moraju mirovati na podlozi, dolazi do preopterećenja svih sklopova u sustavu prijenosa snage, koje bi se moglo prelomiti na mehaničkom razvodniku snage, odnosno viskoznoj spojci i homokinetičkim zglobovima.

Odziv na okretanje kotača na jednoj osovini i usmjeravanje snage na kotače druge kod mehaničkog je sustava trenutačan, a kod sustava Haldex, brži je nego kod klasične viskozne spojke.

Zbog toga su stanice za tehnički pregled opremljene posebnim slobodnim valjčićima ugrađenim u pod tehnološke linije ili prijenosnim podloškama sa slobodnim valjčićima na kojima počivaju kotači osovina koje se ne ispituju u valjcima.

Ako se desi da se u procesu kočenja, moment počne prenositi s ispitivane osi kotača na os slobodnih kotača će se početi slobodno okretati čime će se izbjeći nakupljanje opterećenja u sustavu prijenosa snage.

 

 

Autor