PROMETNA PATROLA

Vožnja lijevom trakom, slalom i premali razmak, najčešći prekršaji na autocesti, kazna je 260 eura i 1 kazneni bod

Screenshot YouTube

Zbog manjka prometne kulture i malog rizika kažnjavanja mnogi vozači voze lijevom trakom autoceste, usto uz opasno premali razmak te pretječu s desne strane, što smanjuje protočnost i povećava rizik

Autocesta omogućava veću protočnost i brzine te veću sigurnost, jer je nasuprotni prometni tok fizički odvojen. No, vozači se trebaju pridržavati bitnih pravila vožnje, prvenstveno zadržavati pravilan razmak od vozila ispred (iznos prevaljenog puta u dvije sekunde pri konkretnoj brzini) te pravilno pretjecati.

Pretjecati se smije samo s lijeve strane. Vozač koji pretječe vozilo ispred treba se uvjeriti da manevar pretjecanja može sigurno izvesti, pravodobno uključiti lijevi žmigavac, uključiti se na pretjecajnu (lijevu) traku te nakon obavljenog pretjecanja sigurno se vratiti u voznu (desnu) traku.

Nažalost mnogi vozači nakon započetog pretjecanja nastavljaju voziti pretjecajnom trakom te time smanjuju funkcionalnost autoceste i ugrožavaju sigurnost. Usto tada često voze opasno premalim razmakom. Zbog toga je važno vozače savjetovati i upozoriti da lijeva, pretjecajna traka služi samo za pretjecanje a ne za vožnju.

Ne smije se pretjecati s desne strane, niti višestruko prelaziti iz trake u traku. Pridržavanje tih propisa važno je za sve sudionike vožnje autocestom.

Kazna je, za svaki pojedini prekršaj, vožnja lijevom trakom (čl. 142. st. 1), prelaženje desnom stranom (čl. 142. st. 2), prelaženje iz trake u traku – slalom vožnja (čl. 142. st. 3) iznosi 260 eura.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Članak 142.
(1) Autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom prometnom trakom ako nije zakrčena
vozilima u koloni.
(2) Na autocesti vozač smije mijenjati prometnu traku zbog bržeg kretanja samo prelaženjem vozilom u lijevu prometnu traku.
(3) Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za
zaustavljanje vozila u nuždi, kretati se na način da ne drži potreban razmak, požurivati vozila ispred
sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova ili na neki drugi način niti izvoditi bilo koju drugu
radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu.
(4) Vozač, kada se kreće vozilom iza drugog vozila istom prometnom trakom, mora voziti na udaljenosti koja nije manja od udaljenosti koju bi prešao brzinom kojom vozi u dvije sekunde (sigurnosni razmak) odnosno udaljenosti propisanom prometnim znakom.
(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, pri povoljnim uvjetima vožnje, kada se vozi u koloni vozila koja se kreće manjom brzinom, udaljenost se može smanjiti, ali ne smije biti manja od udaljenosti koju vozilo, pri brzini kojom se kreće, može prijeći u jednoj sekundi.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 260 eura kaznit će se za prekršaj vozač vozila ako postupi
suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.
(7) Novčanom kaznom u iznosu od 260 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 3. 4. i 5. ovoga članka.
(8) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje jedan negativni prekršajni bod, ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovog članka.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo