SIGURNOST VOŽNJE NA AUTOCESTI

Zaustavna taka se koristi samo za slučaj kvara

Na autocesti se na zaustavnoj traci zaustavljajte samo u slučaju kvara, upalite sva četiri žmigavca, obucite reflektirajući prsluk, postavite signalni trokut 100 metara ispred vozila i pozovite službu pomoći…

 Zaustavljanje na autocesti u slučaju kvara, ako ne postoji mogućnost sigurnog dolaska do parkirališta, dozvoljeno je samo u zaustavnoj traci. Tada treba postupati odgovorno i pažljivo, kao ne bi nastala opasna situacija. Dobro zakočite vozilo, a za izlazak iz vozila koristite samo desna vrata, koja trebaju koristiti i putnici u vozilu. Iz zaustavljenog vozila ni u kojem slučaju ne smije se izlaziti kroz lijeva vrata.

Obucite reflektirajući prsluk, signalni trokut postavite 100 metara ispred vozila i telefonski pozovite HAK na (+381) 1987, za osobna vozila, odnosno ORYX asistenciju na 0800 18 18 ili 112 jedinstveni operativni komunikacijski centar DUSZ-a. Prema potrebi koristite SOS telefon, koji su postavljeni duž autoceste na međusobnoj udaljenosti od 2.000 metara, koji su izravno spojeni  s operaterom Centra za kontrolu prometa. Slijedite upute operatera te pričekajte dolazak servisne službe, izvan vozila na sigurnoj udaljenosti od vozne trake autoceste.

Putnici iz vozila  također trebaju izaći koristeći desna vrata, udaljiti se od vozne trake autoceste, po mogućnosti u područje iza zaštitne ograde. Ni u kojem slučaju ne pokušavajte popraviti vozilo, niti raditi neku drugu radnju kojom biste ugrozili sigurnost.

Zaustavljanje na autocesti u zaustavnoj traci uvijek stvara određenu opasnosti te treba na minimum smanjiti rizik da se to dogodi. Automobil treba redovito servisirati, prije odlaska na duži put autocestom treba provjeriti razinu motornog ulja, po potrebi ga doliti, provjeriti i podesiti ispravan tlak zraka u gumama te, ako je u spremniku količina goriva niža od 50 posto, dopuniti ga. Čim se količina goriva smanji na manje od četvrtine, treba ići na prvu benzinsku postaju i dopuniti ga.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin