Žute trake više štete nego koriste

Kako bi se smanjile gužve u špicama i spriječilo potpuno zagušenje prometa, policija tada tolerira vožnju po žutim trakama. Time one gube smisao te je