1.5.2019. Autor: Željko Marušić

10 stvari koje trebate znati o gorivu

Oktanski i cetanski broj, udio sumpora, olova, PAH, gustoća, filtrabilnost, mazivost, sadržaj biogoriva... Pazite što kupujete, provjerite specifikacije!

Kad bi sve u Hrvatskoj bilo kao kvaliteta goriva na našim crpkama, problema ne bismo imali! Zaostajanje u tehnologiji rafinerija, prema tehnologiji motora, po standardima Euro 4 i Euro 5,  te 'marifetluci' u distribuciji i prodaji goriva do 2006. riješeni su u rekordnom roku, naprosto jer je to bilo pitanje 'biti ili ne biti'. Kao turistička zemlja nismo ih smjeli dopustiti, jer bi naši turisti od svakog kvara izazvanog gorivom napravili aferu. 

Da je potom toga bilo, po zakonu velikih brojeva, došlo bi u sve medije. A većih problema s gorivom na našim crpkama naprosto nije bilo te ih u stranim medijima nitko ne spominje (mnogi bi jedva dočekali). Kao za ostalo, nije važno tko i odakle isporučuje gorivo, važno je da je kvalitetno i čisto. 

Kvaliteta goriva na crpkama svih velikih distributera ispunjava EU standarde, jer su kontrole stroge. Problemi do 2006. opametili su sve, a zaslužni su i turisti, koji bi alarmirali i najmanje nepravilnosti. Europske norme EN  228 i 590 strože su od domaćih (NN 113/13 i 76/14) koje trebaju ispunjavati goriva na našim crpkama

Jaka je konkurencija učinila svoje, pa su i naši susjedi izvan EU-a na granicama drastično osuvremenili rafinerije, uglavnom zapadnom opremom, te su na razini najboljih. Kao i uvijek, savjet je točiti na novijim, kvalitetno uređenim i visokofrekventnim crpkama, bilo kojeg većeg distributera.

Dobro je znati 10 bitnih stvari o gorivu:

1. Oktanski broj


Protiv detonacija

Broj iza oznake Eurosuper (95, 98 i 100) je oktanski broj, koji određuje otpornost benzina na samozapaljenje i detonacije. Što je veći, veća je i otpornost na detonantno izgaranje. To je pojava kad prije preskakanja iskre (kod otto motora) dolazi do samozapaljenja smjese, odnosno nekontrolirane eksplozije (detonacije), koja može oštetiti klipove, karike, ventile...


2. Cetanski broj


Bolje izgaranje

Pokazuje kvalitetu dizelskog goriva, odnosno sposobnost samozapaljenja i kašnjenje u paljenju - vrijeme od ubrizgavanja do zapaljenja goriva. Ako je preveliko, može doći do detonantnog izgaranja, odnosno nekontroliranih eksplozija unutar cilindara, koje mogu oštetiti vitalne dijelove motora. Što je veći, kašnjenje u paljenju je manje te je bolje izgaranje i niža potrošnja.


3. Čistite spremnik


Vlaga ulazi iz zraka

Bez obzira na čistoću goriva, ne može se, na dulji rok, izbjeći nakupljanje vlage u spremniku. Kako se gorivo u spremniku troši, kroz jednosmjerni ventil iz okoline ulazi zrak, s više ili manje vlage. Potom se kondenzira na stijenkama i kapa u gorivo. Stoga je na 50.000 km preporučljivo čišćenje..


4. Ne vozite na rezervi


Nije štednja, nego šteta

Pumpa za gorivo nalazi se na dnu spremnika i hladi se gorivom te se kod malih količina goriva povećava zagrijavanje pumpe. Stanje pogoršavaju čestice nečistoća koje se nakupljaju u maloj količini goriva. Zbog toga je preporučljivo dopuniti spremnik, čim se količina goriva smanji na manje od četvrtine. Preporučljivo je gorivo puniti na visokofrekventnim, novijim crpkama. 


5. Čim manje sumpora


Za motor i okoliš

Sva goriva po standardu Euro 5 imaju manje od 10 ppm (milijuntih dijelova) sumpora, čime se smanjuje emisija sumpornih spojeva, odgovornih za 'kisele kiše'. U motoru sumpor izaziva razgradnju ulja i koroziju vitalnih dijelova. No njegovim se uklanjanjem smanjila mazivost goriva koja je važna za sustav ubrizgavanja.


6. Sadržaj biogoriva


Zakonska je obveza

Prema propisima distributeri su dužni plasirati određenu količinu bio goriva. Do 7% biodizela u dizelskom gorivu i do 10% bioetanola u benzinu nije obaveza posebnog označavanja. Ne izaziva nikakve probleme u gorivu ako zadovoljava propisane karakteristike. Bioetanol povećava oktansku vrijednost.


7. Gustoća

Bitna za kvalitetu 

Korisnici vozila na crpkama kupuju obujam goriva, a gustoća, odnosno masa, služe kao okvirni pokazatelji da u gorivu nema 'prelaganih" ili 'preteških" sastojaka, koji mogu uzrokovati poteškoće pri paljenju i sagorijevanju goriva u prostoru cilindra (komore sagorijevanja). Zbog toga se kontrolira.


8. Mazivost za dizel


Važna za trajnost sustava za ubrizgavanje

Visokotlačna pumpa, sapnica i trn kod brizgaljki podmazuju se samim gorivom kojeg dovode do komore za sagorijevanje. Kako je iz goriva uklonjen sumpor, koji smanjuje trenje u kliznim dosjedima, gorivo se obogaćuje dodacima koji osiguravaju potrebnu mazivost. Važna za kvalitetu goriva.


9. Filtrabilnost


Za niske temperature

Mogućnost filtriranja je karakteristika koja pokazuje kod koje temperature može doći do problema pri protoku dizelskih goriva sustavom za distribuciju i napajanje motor (blokiranje filtera ili 'smrzavanje goriva' u zimskim uvjetima). Kvalitetno gorivo je prilagođeno temperaturama do -15°C te nisu potrebni dodatni aditivi. 


10. Udio PAH

Eliksir za ekologiju

Pokazuje prisustvo teških spojeva (policikličkih aromatskih ugljikovodika), koji su zbog lošeg sagorijevanja ekološki nepoželjni, a pogoršavaju energetsku bilancu (učinkovitost) i povećavaju potrošnju goriva.


BMW banner