16.5.2018. Autor: Željko Marušić

ACI: AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

Krovni talijanski autoklub utemeljen je 1905., a torinski 1889.


Enciklopedija 13: ACI - Automobile Club d’Italia, talijanski autoklub, utemeljen 1889. u Torinu, kao Automobile Club di Torino, koji je 1904. preimenovan u Unione Automobilistica Italiana. Nakon što su uskoro utemeljeni autoklubovi u Firenzi, Genovi i još jedan u Milanu, 1905. je utemeljen krovni talijanski autoklub Automobile Club d’Italia. Sredinom 20-ih preimenovan je u Reale Automobile Club d'Italia i uskoro je došao pod izravnu vlast Mussolinija. Nakon rata, 1950. vraća se naziv Automobile Club d’Italia. Danas okuplja 106 autoklubova na Apeninskom poluotoku, sa 1,2 milijuna članova.

(žm)


Mercedes kampanja
Vulkal gume