18.10.2010. Autor: (zl)

CHIP TUNING

Tuning motora sa Chipom tzv. Chip tuning može se raditi na svakom automobilu koji ima elektronsko upravljanje motorom. Takvi automobili imaju ECU (eng. Engine Control Unit) odnosno centralni upravljački uređaj koji na osnovu brojnih podataka dobivenih sa raznih senzora na motoru u svakom trenutku izračunava koliko treba motoru dati goriva ovisno o njegovom opterećenju, temperaturi, zahtjevu vozača i sl.

Upravljački uređaj motora kontrolira i vrijeme paljenja smjese, tlak turbopunjača ukoliko vozilo posjeduje turbo punjač kao i brojne druge periferije.

Unutar takvog upravljačkog uređaja nalazi se memorija koja je svima poznata pod nazivom Chip. Memorija odnosno Chip može biti: PROM, EPROM, UV-EPROM, EEPROM, FLASH.

Do 1998.godine koristila se PROM ili EPROM memorija koju je na starijim vozilima bilo moguće fizički zamijeniti jer nisu imali mogućnost reprogramiranja, te su se iz tog razloga stavljale nove.

U današnje vrijeme na novijim vozilima s obzirom na veliki napredak svijeta elektronike počele su se koristiti nove vrste memorija (UV-EPROM, EEPROM te FLASH). Takve memorije imaju mogućnost reprogramiranja odnosno unosa novih parametara (softwarea) i nema potrebe za fizičkim stavljanjem novih.

Kvaliteta takvog tuninga ovisi od kvalitete obrade softwarea čija pak kvaliteta ovisi o onome koji obrađuje njegovu mapu.

Kod chip tuninga veoma je važno obratiti pažnju na kvalitetu obrade softwarea kako bi se izbjegle greške pretjeranog povećanja tlaka turbopunjača ili goriva kada bi se moglo desiti da auto dimi, i ono što je najvažnije negativno može utjecati na rad motora.

(zl)

Mazda


Gulf

Tembo