6.7.2019. Autor: Oliver Marić

Važno: ulje u mjenjaču nakon 100.000 km svakako izmijenite!

Premda nije obvezna, izmjena ulja produljit će vijek mjenjača i olakšati šaltanje, a ako kupite rabljeni auto s više od 100.000 km, izmijenite ga svakako, jer ne možete biti sigurni da je ikad izmijenjeno...

Kod sve više novih automobila izmjena ulja u mjenjaču nije predviđena i tako se mnogi ponašaju, premda to nije 'najzdravije' za automobil. 

Naime, hipoidno motorno ulje se s vremenom zagađuje metalnom strugotinom, komadićima metala, vlagom i talogom. Zbog toga je najkasnije nakon pet godina ili 100.000 km preporučljivo izmijeniti ulje u mjenjaču. 

Nakon ispuštanja ulja također se može provjeriti je li se količina ulja smanjila, što ukazuje na curenje ulja kroz brtve ili čep što se treba riješiti. 

Time se produljuje vijek mjenjača, a i smanjuju unutarnji otpori, pa se olakšava izmjena stupnjeva prijenosa.