8.10.2018. Autor: Ekspertni tim AP

Dobro je znati: Elektronička dijagnostika sprječava skupe kvarove

Pravodobno se otkrivaju problemi i nepravilni parametri koji smanjuju snagu, skraćuju vijek te povećavaju potrošnju goriva i emisiju štetnih plinova

Elektronička kontrola bitnih parametara motora na dijagnostičkom uređaju i mototesteru prva je faza svakog servisa, a može se napraviti i odvojeno. Kvalitetnu dijagnozu preporučljivo je napraviti svakih 20.000 km ili jedanput godišnje. Tada se na elektroničkom dijagnostičkom uređaju najprije analiziraju memorirane greške u radu motora, prvenstveno u EGR ventilu, mjeraču protoka zraka i senzorima za temperaturu usisanog zraka, rashladne tekućine, tlaka usisanog zraka, brzinu vrtnje motora...

Nakon toga se na mototesteru analizira sastav ispušnih plinova, jer je to pokazatelj stanja motora, prvenstveno sustava za napajanje gorivom i paljenje. Udio ugljičnog monoksida (CO) treba biti manji od 0,3%, ugljikovodika (HC) manji od 100 mg/kg, kisika (O2) od 0,5 do 1% i ugljičnog dioksida od 14 do 16%. Povećani sadržaji ugljičnog monoksida i ugljikovodika ukazuju na loše i nepotpuno izgaranje, a tada se istodobno smanjuje sadržaj ugljičnog dioksida.

Sve se to vidi po faktoru zraka lambda, koji kod ispravnog motora mora biti jednak jedinici. Zbog toga je to jedan od najvažnijih parametara, koji se određuju elektroničkom dijagnostikom. S pomoću osciloskopa istodobno se ispituje vrijeme otvorenosti injektora, ispravnost senzora brzine vrtnje motora, temperature rashladne temperature, temperature i tlaka usisanog zraka, potenciometra leptirastog ventila, napona na lambda sondi (0,1 do 0,9 V) te sadržaj kisika (oko 0,2 posto).

Po tome se procjenjuje stanje i ispravnost motora te može poslužiti kao putokaz što treba raditi na motoru. Najčešće se radi o neispravnim sustavima za paljenje i ubrizgavanje, primjerice probijanju visokog napona (neispravne bobine i visokonaponski kablovi), nefunkcioniranje lambda sonde, neispravnosti senzora, zaprljanim brizgaljkama, a često i u dotrajalim svjećicama.

Dijagnostika je zbog toga dragocjena, jer se precizno utvrđuje što treba izmijeniti, olakšava servisiranje motora te smanjuju troškovi popravaka i korištenja automobila. Za potpuno izgaranje grama benzina potrebno 14,7 g zraka i to je optimalni stehiometrijski omjer. Faktor zraka l (lambda) je omjer između stvarne i optimalne količine zraka u smjesi i kad je motor ispravan tada iznosi 1.

Kad je manji od jedinice, smjesa je bogata, a kad je veći smjesa je siromašna. Motor ostvaruje najpovoljniji okretni moment kod l=0,9, ali je tada visok sadržaj štetnih tvari u ispuhu, te je povećana potrošnja goriva. Suvremeni motori stalno rade uz faktor lambda 1, što se postiže stalnim podešavanjem omjera goriva i zraka. Iznimka je u praznom hodu i kod punog opterećenja, kad se lambda sonda isključuje.

Mini banner

BMW banner