21.5.2018. Autor: Željko Marušić

Dobro je znati: Početak naftne ere u 19. stoljeću

Prvo eksploatirano površinsko nalazište nafte proradilo je 1857. godine u Rumunjskoj

Prvu klasičnu bušotinu napravio je dvije godine kasnije E. L. Drake u Pennsylvaniji, izvlačeći naftu s dubine od 21 metar. Nafta se tada pretežito destilirala radi dobivanja rasvjetnog petroleja, a tek se 1881. godine počela koristiti za proizvodnju pogonskog goriva.


Mazda kampanja

Izvor osiguranje kampanja

Mercedes kampanjaVulkal gume