27.5.2019. Autor: Željko Marušić

Doktor za limariju savjetuje

Kao kod liječenja raka, sve trulo treba odrezati pa tek potom kvalitetno sanirati, limarija je najvažniji sklop automobila...

Posebno je to izraženo kod primjeraka koji su pretrpjeli sudar, jer reparirani dijelovi, koji su često zagrijavani (radi ravnanja) i zavarivani potom ubrzano hrđaju.

Danak uzima i dugotrajna vožnja posoljenim prometnicama. U protekle godinu-dvije uočava se porast zahtjeva za sanacijom nosećih dijelova karoserije. 

Nažalost, mnogi to rade nestručno i, doslovce, krpaju 'u fušu'. Iznimno je važno da se uklone (odrežu) svi truli dijelovi i potom temeljito očisti, do zdravog lima, cjelokupno okruženje dijela koji se sanira. 

Potom se izrađuje zamjenski komad, temeljito zavaruje i s tri sloja premaza štiti od hrđanja.

Tek tada auto postaje potpuno ispravan, naglašava Drago Jaković, 'doktor' za lim.Truli pragovi su opasni - ako se u sudaru auto pretvori u 'harmoniku', a nema šansi za prolazak na tehničkom pregledu

Nakon uklanjanja zahrđalih te izrade i zavarivanja novih nosivih dijelova treba provjeriti da nije došlo do uvijanja karoserije.

www.auto-jakovic.hr, tel. 01-6590 145