1.7.2019. Autor: Željko Marušić

Ford Mondeo 2.0 iz 2003. trese i gasi se u leru

Provjerite brtvljenje usisnog kolektora, možda povlači 'falš' zrak na brtvama/priključcima servouređaja ili senzora tlaka usisnog zraka (MAP)...

Imam Ford Mondeo 2.0 iz 2003., koji je prešao 175.000 km (stvarnih). Odnedavno je motor počeo raditi neravnomjerno u leru. Trese se, a okretaji variraju od 500 do 2000/min, a kad nije potpuno zagrijan, gasi se. Je li u pitanju veći problem?

Luka T.

Provjerite brtvljenje usisnog kolektora, možda povlači 'falš' zrak na brtvama/priključcima servouređaja ili senzora tlaka usisnog zraka (MAP). 

Ako je to OK, provjerite tlak goriva, koji pri davanju kontakta treba biti 3,5 bara, a u radu, zbog podtlaka na usisu, 3 bara. 

Uzrok može biti i u elektromotornom ventilu za prazan hod, konektorima, leptirastom ventilu i mjeraču protoka zraka.


Već 14 godina neprestano najčitaniji samostalni hrvatski automobilski portal...