11.3.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Gubi li se nakon isteka police osiguranja bonus?

Ako je osiguranje isteklo ili je prekinuto prije isteka osigurateljne godine, osiguranik ima pravo na isti bonus za isto vozilo, odnosno vozilo iste ili niže premijske kategorije

Koliko nakon isteka police osiguranja autoodgovornosti se gubi postojeći bonus po polici? Naime, pomorac sam, pa me zanima hoću li izgubiti bonus, jer mi je polica obveznog osiguranja istekla prije tri mjeseca?

Ivica P.

Ako je osiguranje isteklo ili je prekinuto prije isteka osigurateljne godine, osiguranik ima pravo na isti bonus za isto vozilo, odnosno vozilo iste ili niže premijske kategorije. Uvjet je da od isteka (prekida) nije prošlo više od tri godine te da u cijelom roku nije bila prijavljena šteta. 

Tri godine nakon prekida osiguranja, bonus de gubi. Dakle, nećete izgubiti bonus, ali je važnije što vozilo treba odjaviti u roku od 15 dana od isteka registracije. To umjesto vas može obaviti osoba koju ste za to ovlastili kod javnog bilježnika. 

Ako to ne napravite, kazna je 700 kn, a ako se po zakonu o osiguranju pokrene optužni prijedlog, može biti veća od 5000 kn.