20.12.2011. Autor: Ekspertni tim AP

JESAM LI, PREMA POLICIJSKOM ZAPISNIKU O OČEVIDU, AUTOMATSKI KRIVAC

U prekršajnom postupku inzistirajte na prometnom vještačenju te podnesite optužni prijedlog protiv vozača traktora

Dogodila se prometna nesreća u nepreglednom zavoju sa nerigistriranim velikim traktorom koji je vukao i neregistriranu prikolicu veće širine od traktora domaće izrade te je vozaču traktora utvrđena koncentracija alkohola 0,44 g/kg. Vrsta ceste s kolnikom u oba smjera bez biciklističke trake. Osobina ceste zavoj nepregledan, cesta sužena, pad u nagibu do 8%, asfalt. Stanje kolnika hrapav dobar mokar. Oprema ceste nema znakova i oznaka na kolniku. Stanje prometa rijedak, vremenske neprilike oblačno kiša, vidljivost dnevna svjetlost. Širina kolnika je 3,10 metara koji je u blagoj nizbrdici i mokar sa jedne strane kolnika je bankina 0,60 m te nakon toga zemljani nasip visine 1,00 m, a sa druge strane je bankina 0,60 m i cestovni jarak širine 1,4 m i dubine 0,80 m.

Vozio sam osobno vozilo uz laganu nizbrdicu brzinom od 30 do 40 km/h te dolaskom vozila do sredine zavoja ugledao sam traktor koji je zauzimao cijeli kolnik te naglim kočenjem mog vozila prilikom izlaska iz zavoja došlo do pravocrtnog kretanja mog vozila prema sredini kolnika i sudara. Sada je meni policija u zapisniku navela da ja nisam prilagodio brzinu uvjetima na cesti, a ja sam imao brzinu sa kojom se bez problema savlada taj zavoj. Morao sam naglo kočiti zbog traktora i priključnog vozila koji su bili na cijelom kolniku. Nisam imao nista alkohola. Mene sada zanima dali ću ja stvarno biti kriv za ovu prometnu nezgodu ili se na prekršajnom sudu može biti donesena odlukla da ja nisam kriv za prometnu nezgodu.

Mario Klokočovnik, dipl. iur.

Očigledno da je policija optužni prijedlog podnijela samo protiv vozača osobnog vozila a ne i protiv vozača traktora. Brzina od 30-40 km koju vozač osobnog vozila navodi, iako je u granicama dozvoljene ne mora nužno biti i adekvatna konkretnoj prometnoj nezgodi u smislu blanketne odredbe čl. 51 Zakona o sigurnosti prometa na cestama koja određuje da vozač dužan "...brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti preglednosti atmosferskim prilikama...tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti..."

U prekršajnom postupku treba se inzistirati na provođenju prometnog vještačenja uz sudjelovanje prometnog vještaka koji treba utvrditi vremensko - prostornu dinamiku konkretne prometne nezgode dakle u kojem trenutku je vozač osobnog vozila uočio traktor i prikolicu na njegovoj voznoj traci i da li je reagirao primjereno, no sasvim je izvjesno da je upravo on u kočenju produžio pravocrtno na drugu prometnu traku. Također treba vidjeti da li je i vozač traktora povrijedio odredbe ZOSPC-a i podnijeti protiv njega optužni prijedlog te tada spojiti spise kod Prekršajnog suda i voditi kao jedinstveni postupak. Odluka o prekršajnoj odgovornosti kako vozača osobnog vozila tako i eventualno vozača traktora je isključivo na nadležnom prekršajnom sudu.


Odluka o prekršajnoj odgovornosti vas kao vozača osobnog vozila tako i eventualno vozača traktora isključivo je na nadležnom prekršajnom sudu
Mazda


Gulf

Tembo