24.4.2019. Autor: Željko Marušić

Koliko košta kvalitetan servis turbopunjača?

Cijena ovisi o stanju bitnih dijelova i sklopova, je li nužna izmjena vratila, mehanizma zakretnih lopatica, cijene su pale...

Na internetu se nude servisi turbopunjača već za 2000 kn. Koliko je to realno, odnosno kvalitetno?

Zdravko B.

Cijena ovisi o stanju bitnih dijelova/sklopova. Naime osnovni servis podrazumijeva rastavljanje, čišćenje, ugradnju servisnog seta (ležajevi, brtvila) i balansiranje.

Ali ako je nužna izmjena vratilo (zbog iskrivljenja), mehanizma zakretnih lopatica, turbinskog/kompresorskog kola, ili je stator oštećen, trošak može biti i više od dvostruko veći.

Isplativ je tvornički reparirani turbopunjač, po cijeni upola nižoj od novog. Ali najvažnije je da se raspitate o rejtingu servisa, odnosno prosurfate na internetu...