6.8.2019. Autor: Željko Marušić

Koristan savjet: Kako zatvoriti haubu, a ne udubiti lim?

Pustite je s visine od oko 15 cm, a ako se potpuno ne zatvori, ponovite postupak. Ne pokušavajte je zatvoriti trzajem dlanom, jer možete napraviti štetu!

Ponekad nije lako podignuti haubu, jer nakon otpuštanja glavne brave treba pronaći polugu sigurnosne, koje je često u uskom prostoru. 

No, veći je problem kod zatvaranja, koje je u dva stupnja (sigurnosna, pa glavna brava), pogotovo ako mislite da mehanizam za zatvaranje treba štedjeti. 

Zbog toga mnogi najprije pritvore haubu, a potom je s jednim ili dva dlana, trzajem zatvore. Tada je velik rizik, pogotovo ako se zatvara jednom rukom, da se lim haube udubi i ošteti. Ovako postupajte:

1. Haubu zatvarajte slobodnim padom, puštanjem s visine od oko 15 cm, pridržavajući je na sredini (vrhu) ili blizu sredine. S manje se visine neće potpuno zatvoriti, a s veće nastaje preveliki, štetan udar.

2. Ako se hauba potpuno ne zatvori, ponovite postupak - otpustite sigurnosnu bravu te je podignite na malo veću visinu i pustite iz ruke.

3. Ni u kojem slučaju ne zatvarajte je trzajem, jednim ili s dva otvorena dlana, pogotovo vršcima prstiju, jer lako mogu nastati udubljenja.

Slike: Autoportal.hr