26.7.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Može li naknada za štetu ukradenog skutera biti veća od procijenjene vrijednosti?

Po Zakonu o obveznim odnosima šteta može biti do procijenjene vrijednosti skutera, osim ako dokažete da je za vas imao posebnu, afektivnu vrijednost

Ukraden mi je skuter i policija ga je nakon dva tjedna pronašla. Kad su mi ga vratili, utvrdio sam da je na njemu načinjena velika šteta, a osoba koja ga je oštetila, potpisala je priznanje o krađi. Prema ponudi ovlaštenog servisa trošak popravka iznosi 16.200 kn, a njegova je vrijednost prije krađe bila 14.000 kn. Mogu li tražiti puni iznos za popravak?

Damir K.

 Ako je šteta veća od vrijednosti imovine u trenutku nastanka štete, vaš je zahtjev neosnovan, polazeći od odredbi Zakona o obveznim odnosima, po kojima je šteta umanjenje vrijednosti  nečije imovine. Dakle, možete tražiti pokriće troškova do iznosa od 14.000 kn. 

U slučaju pak, da u sudskom postupku uspijete dokazati da je skuter za vas imao posebnu emotivnu ili pravno rečeno, afektivnu vrijednost, naknadu možete tražiti i iznad vrijednosti štete. No, ishod je pravno neizvjestan.